Invitasjon til Skibotntreffen 2011

INVITASJON TIL SKIBOTNTREFFEN 2011.
Skibotntreffen arrangeres fredag 27.5. fra kl 1700 og lørdag 28.5.2011 fra kl 1000. Program: Standard DFS program 25 skudd. Skiver:
Det skytes på gode gamle pappskiver både på 100 m og 200 m. På 100 m
benyttes skivetrekk med inntil 10 skiver. På 200 m vil det bli benyttet
10 skiver. Skytterne på 200 m må anvise enten før eller etter at de har
skutt. Skyttere som er”dårlig til beins” kan bli invitert til å lede et
skytterlag istedenfor å anvise. Det blir enkel servering begge dager.
Kontakttelefoner:Alvard Salo mob 932 15227.     Steinar Engstad mob 907
74047. Premiering etter Skytterboka.Innskudd i henhold til samlagets
vedtak i 2010, jfr oppslag på skytterhuset. Internettpåmelding:
http://www.skytestevne.no


VELKOMMEN TIL ARKIVET
Her ligger rubbel og bit av arkiverte meldinger som i sin tid er skrevet under nytt/info på startsiden.14.10.2007