Storviltskyting august-september 2014.
Storviltskytingen starter opp igjen onsdag 13.august kl 1700. Deretter er det skyting hver onsdag kl 1700 til midten av september.


Storviltskyting juni 2014
Jegertrening og storviltprøve avvikles følgende onsdager i juni kl 1800:
11.06. - 18.06. - og 25.06.
Deretter blir det pause til august.

Storviltskyting september 2013
Storviltoppskytingen fortsetter hver mandag i september til jaktstart. Oppmøte kl 1700. Hvis det er noen som har problemer med oppskyting på mandager, bes de ta kontakt med Steinar Engstad mob 90774047.

Storviltoppskyting i august 2013
På grunn av at det blir en del konkurranseskyting på onsdagene i august, flyttes storviltskytingene slik:
Onsdag 7.august kl 18.
Mandag 12.august kl 17.
Mandag 19.august kl 17.
Mandag 26.august kl 17.
Dersom det viser seg behov for ekstra oppskytinger pga at dagene ikke passer, vil skytterlaget sette opp ekstra oppskytingsdager.

Storviltoppskyting onsdag31.7. og 07.08. 2013
Det blir storviltoppskyting følgende onsdager kl 1800: 31.juli og 7.august.

Storviltoppskyting onsdag 24.07.13
Det blir storviltoppskyting onsdag 24.juli kl 1800.

Storviltoppskyting onsdag 17.juli 2013.
Det blir storviltoppskyting 17.juli kl 1900.

Storviltoppskyting 2012
Det avvikles storviltoppskyting og trening på skytebanen hver mandag og onsdag kl 1800 fram til og med 20.juni. Deretter blir det pause til ut på ettersommeren. Skytterlaget anbefaler at flest mulig benytter sjansen til å skyte opp til prøven i juni.

Storviltprøven 2011
Trening og oppskyting til storviltprøven foregår på Skibotn skytebane hver onsdag fra kl 1800 fra og med 17.08.2011. Da skytterlaget holder på å arbeide med elektroniske skiver på 100 m foregår all skyting på improviserte skiver på elgtrekket, eventuelt kombinert med skyting på 200 m for de som ønsker det.
Skytterlaget arrangerte også storviltskyting i mai 2011 med tanke på å avvikle prøven før arbeidet med elektroniske skiver ble igangsatt. En god del av storviltjegerne fulgte lagets oppfordring om å gjøre seg ferdig med prøven i vår.

Dugnad - bygging av elektronisk skytebane 100 m
14.05.11. Skytterlaget bestiller i disse dager elektroniske skiver til 100 m. Dagens skivetrekk skal demonteres og 8 nye elektroniske skiver skal monteres. I tillegg skal det monteres 2 stk elektroniske storviltskiver. Det er helt nødvendig å bygge den nye banen på dugnad. Lagets mange jegere inviteres til å delta i dugnaden når den starter opp tidlig i juni.

Storviltprøven 2011
På grunn av ombygging av 100 m fra skivetrekk til elektroniske skiver arrangeres storviltskytingen i to etapper. Første etappe: 13.5. - 20.5. og 25.5. Alle dager fra  kl 17. Fredag 20.5.11 arrangeres samtidig lagmesterskap. Jegerne deltar også i mesterskapet. Banen for løpende elg er tatt i bruk.Den andre delen av storviltskytingen er det noe usikker oppstart på ettersom man er avhengig av at de nye skivene er på plass. Benytt derfor sjansen til oppskyting i mai for å være sikker.

Lover og forskrifter om jakt og fangst
Her er en del aktuelle lover og forskrifter om jakt og fangst. Se Lovdata for fullstendige oversikter.
http://www.lovdata.no/
Viltloven

http://www.lovdata.no/all/nl-19810529-038.html
Forskrift om jakt, felling,fangst og fiske på statsgrunn
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20070820-0987.html&emne=jakt*&&
Forskrift om jakt- og
fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20070201-0112.html&emne=jakt*&&
Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/md/md-20020322-0313.html&emne=jakt*&&Siden for jeger og JAKT !