Storviltoppskyting høsten 2018
 Storviltoppskyting på Skibotn skytebane følgende onsdager fra kl 1700:
15.8.-22.8.-29.8.-5.9.-12.9. og 19.9. Troms skyttersamlag har vedtatt følgende priser for oppskytingen: Kr 100 -kr 100 - kr 300 til sammen kr 500. Skytterlaget har vipps. Jegerne bes forberede seg på å utføre dugndsarbeider noen av onsdagene hvis det er fint vær. Skytterlaget kjøper inn maling og maleutstyr og ber skytterne beise/male skytterhuset og standplassen så langt tiden strekker til.

Storviltoppskyting 2018
 Storviltoppskytingen starter på Skibotn skytebane onsdag 23.mai kl 18 og fortsetter 30.5.-6.6. og 13.6., alle dager kl 18. Deretter blir det pause til august. Nye skytetider kunngjøres da.

Skibotntreffen 2018
 Skibotntreffen 2018 ble avviklet 11.-12.mai med til sammen 96 deltakere. Deltakelsen i de yngre klassene var dessverre lav med kun 7 skyttere i kl NU/R/ER. I motsatt ende av aldersskalaen var det 16 deltakere i kl V73 og 14 i V65. Det sier noe om sporten akkurat nå.

Avslutning storviltskyting
 Tirsdag 19.09.17 kl 1700 er siste mulighet for oppskyting til storviltprøven.

Oppstart storviltskyting etter ferien.
 Storviltskytingen gjenopptas tirsdag 22.august kl 1700 og fortsetter til 19. september. Vel møtt!

Pause storviltskyting og trening 100 m.
Siste storviltskyting med oppskyting: Tirsdag 20.juni fra kl 1800. Pause over sommerferien til midten av august. Det blir stans i skytetreningen på 100 m i samme periode.

Oppstart storviltskyting runde 1.
 Storviltskytingen starter opp tirsdag 23.mai kl 1800. Første runde varer i 4 uker. Neste runde blir igangsatt i august. Ny kunngjøring følger senere.

Presseliste Skibotntreffen 2017
 Presseliste Skibotntreffen 2017 finner du til høyre på startsiden. Skibotn skytterlag takker 127 skyttere for oppmøtet og lagets medlemmer og medhjelpere som var med på arrangementet. Mest imponerende deltakelse hadde Hammerfest skytterlag med 14 deltakere og mange toppresultater.Lang kjøring, men det er de vant til.
Vi hadde en nervepirrende start på arrangementet da mange monitorer gikk i hvitt, svart og blått i første lag på 100 m. Heldigvis klarte vi å ro arrangementet i land fredag. Fredag kveld hentet vi skapet fra 15 m standplass og brukte det resten av stevnet. Lørdag fungerte 100 m heldigvis prikkfritt bortsett fra en dårlig mikrofonkabel.

Oppstart trening på 100 m
 Utendørstreningen starter på 100 m banen onsdag 3.mai kl 1800. Unge og eldre skyttere ønskes velkommen til ny banesesong.

Feltresultater SM og Vikingsmellen
Skibotn hadde 5 deltakere i årets SM-felt. John Aage Hamnvik og Eivind Lambela hevdet seg best av våre deltakere. I lagskytingen oppnådde vi sannsynligvis 2. plass etter Storfjord skytterlag.
Resultater  finner du her:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/?eventId=162924&class=3,4,5

Resultatene fra Vikingsmellen finner du her:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/?eventId=162923

Skibotntreffen 2017
Skibotn skytterlag har åpnet påmeldingen til Skibotntreffen 2017 som arrangeres 12.-13.mai. Det skytes 25 skudd DFS program. Lørdag 13.mai arrangerer Storfjord skytterlag Hattefelten, så her er det gode muligheter til å få med seg begge stevnene.
Vel møtt!

Landsskytterstevnet 2017 i Førde.
Landsskytterstevnet 2017 avvikles i Førde i tidsrommet  27.07.-04.08.2017. Påmeldig på mitt DFS i perioden 27.april - 15. juni. Skytterkontoret sender ut nærmere informasjon i løpet av april.

God jul og Godt nyttår

Skibotn skytterlag ønsker sine medlemmer, støttespillere og alle andre en riktig fredfull jule- og nyttårshelg.

Julegrøt og premieutdeling mandag 12.12. kl 17
Skytterlaget inviterer lagets medlemmer og spesielt de unge skytterne til julegrøt med premieutdeling mandag 12.12.2016 kl 1700 på "Møteplassen" i samfunnshuset.
Vel møtt!

Nyheter fra årsmøtet
 Følgende "nyheter" refereres fra årsmøtet:
1. I årsberetningene går det fram at laget har 144 medlemmer. Det er 24 betalende medlemmer under 24 år. 11 av ungdommene deltok i 1 eller flere stevner mens 6 deltok i flere enn 7 stevner.Skibotntreffen ble avviklet med 123 deltakere, noe som er ny rekord. Det er arrangert lagmesterskap miniatyr, felt og bane. Laget hadde 4 deltakere på LS i Øverbygd og 2 i NNM i Bodø. Laget har vært representert på over 30 stevner.  I tillegg nevnes at det er anlagt ny vannledning til skytterhuset.
2. Regnskapene viser at laget hadde et overskudd på ca  kr 64000.
3.Årskontingenten opprettholdes uendret:
-Ungdommer kr 50
-Voksne kr150
-Familie kr200
4.Valg. Valglisten er i sin helhet kunngjort til høyre på startsiden.


Valg 2017-2018 årsmøtet.
Øistein Normann Andersen og Kirsti Isaksen Skogmo  ble gjenvalgt som leder og nestleder i Skibotn skytterlag for 2017. De øvrige tillitsvalgte i skytterlaget er vist i egen link til høyre på hjemmesiden

HUSK ÅRSMØTET I SKYTTERLAGET

Skibotn skytterlag avholder årsmøte 29.november 2016 kl 1800 på skytterhuset, Olderbakken.


Avlyst trening 29.11.2016 pga årsmøte
Skytetreningen tirsdag 29.11. avlyses pga årsmøte samme dag kl 18 på skytterhuset.

Oppstart miniatyrskyting Skibotn samfunnshus
 Miniatyrskytingen har startet opp på samfunnshuset. Det blir trening hver tirsdag fra kl 17. Skytterlaget holder våpen, utstyr og ammunisjon til unge skyttere. Velkommen!

Kretscupen 2016/2017
 (Invitasjon fra Storfjord skytterlag-påmelding DFS. Oppstart på Brenna)

Kretscupen i miniatyr 16/17

Vi starter opp den 4. november. Første lag går kl. 18:00 hver gang.

Datoer

%B7        4/11

%B7        11/11

%B7        9/12

%B7        Resten kommer etter hvert


Adventstreffen - invitasjon
 

Adventstreffen

26-27/11-2016

 

Storfjord skytterlag inviterer skyttere i alle klasser til Adventstreffen i miniatyrskyting på Brenna skytesenter 26-27/11

ÅRSMØTE
SKIBOTN SKYTTERLAG

Skibotn skytterlag avholder årsmøte 29.november 2016 kl 1800 på skytterhuset, Olderbakken.

Saksliste ihht Skytterboka:

1. Styrets årsberetninger.

2. Reviderte regnskaper.

3. Budsjett for kommende driftsår.

4. Fastsettelse av årskontingent.

5. Valg, herunder ombud.

6. Innkomne saker.

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Skibotn skytterlag

styret


Vann til skytterhuset
 Fredag 23.9.16 ble det montert vannledning fram til skytterhuset. Ettersom det er liten dybde til fjell i graveområdet ble det lagt Elvestadrør på nesten hele strekningen.Siste dag for storviltoppskyting
 Onsdag 21.09.16 kl 1700 er siste sjanse for storviltoppskyting.

Lagmesterskap bane
 Lagmesterskap bane avvikles på 100 m tirsdag 20.09.kl 1700 og fortsetter onsdag 21.09 kl 1700 for de som ikke fikk skutt tirsdag. Velkommen!

Lagmesterskap finfelt 100 m
 Lagmesterskap finfelt arrangeres på 100 m tirsdag 13.9.  kl 1730. Påmelding fra kl 1715. De som er forhindret i å delta tirsdag pga fotballkamp e.l. kan skyte onsdag 14.9. kl 1700. Det skytes på elektroniske feltfigurer.

Oppstart skytetrening 100 m august 2016
 Skytetreningen starter på 100 m tirsdag 23.august kl 1700. Tidspunkt for lagmesterskap felt/bane kunngjøres senere.

Oppstart storviltskyting august 2016
 Storviltskytingen starter opp etter ferien  onsdag 10.august kl 1700. Deretter blir det storviltskyting hver onsdag til samme tid.

Storviltskyting tirsdag 26.juli kl 0900 og 1300.
 Det blir avviklet to oppskytinger til storviltprøven tirsdag 26. juli,  kl 0900 og kl 1300 på Skibotn skytebane. Storviltskytingene i august kunngjøres senere. Kontakttelefon 90774047.

Treningsskyting sommeren 2016
 Treningsskytingen for ungdomsskytterne har "ferie" til august. Ny oppstartsdato vil bli kunngjort senere. De som eventuelt skal skyte stevner i forbindelse med Norgescupen vil bli tilbudt trening fram til stevnene.

NNM 2016 i Bodø
 Bodø skytterlag arrangerte årets NNM i skyting. Grovfeltløypa var historisk kort ettersom alle standplasser lå 5 m  foran standplassbygget på  200 m. Det ble skutt på elektroniske skiver. Dette opplegget vil ganske sikkert bli kopiert der forholdene ligger til rette for det. Skibotn skytterlag hadde kun 2 deltakere. Arild Johnsen skjøt i kl 2 og havnet på 31 plass på felten og 29 plass på banen. Steinar Engstad kom til finalene i V55 både på felten og på baneskytingen, og fikk plasseringene nr 12 på felten og nr 10 på banen. Her er link til resultatene fra stevnet:
http://bodo-ostre.no/nnm-2016/


Skibotn Marked - takk for innsatsen
Skibotn skytterlag hadde ansvaret for billettsalg, inngangskontroll, søppel og renhold innenfor deler av markedsområdet. Skytterlaget hadde en dugnadsgjeng på over 30 frivillige som delte på jobben fra fredag til søndag ettermiddag. Selv om været ikke vare på arrangørens side var messen besøkt av masse publikum og lagets billettører og -kontrollører fikk kjørt seg kraftig i lange perioder. Skytterlaget takker alle for en stor innsats for laget og for markedet.

Skibotntreffen 2016-oppsummering
Skibotntreffen hadde rekorddeltakelse med tilsammen 123 skyttere. Tidligere deltakerrekord var 100 stk fra pappalderen. Dessverre møtte ikke ca 20 forhåndspåmeldte skyttere.  Her må skytterne ta seg selv i nakken og melde seg av stevner dersom det kommer noe i veien. Stevnet startet fredag med sol fra skyfri himmel og lite vind. Lørdag morgen og ettermiddag var det blankstille på skytebanen, men under skytingen var det dessverre liten kuling og sandfokk. Til tross for det ble det oppnådd mange gode resultater, se live visning. Skibotn skytterlag takker deltakerne for frammøte  og egne medlemmer for god innsats både på banen og som arrangører.

Link til livevisning
Her kan du følge Skibotntreffen 2016 minutt for minutt. Her finner du og resultatene fra stevnet.

 http://Skibotn.live-web.no

Oppstart storviltskyting
Storviltoppskytingen starter onsdag 25.mai kl 1700 på 100 m banen. Deretter er det oppskyting følgende onsdager i juni:1.6.-8.6. og 15.6. Etter dette blir det pause til august.

Invitasjon til Skibotntreffen 2016
 


INNBYDELSE

VELKOMMEN TIL SKIBOTNTREFFEN 2016.

Skibotn skytterlag inviterer til banestevne på Skibotn skytebane fredag 20. mai og

lørdag 21. mai.

Program:

35 skudd i henhold til skytterboka.

Vi starter stevnet fredag kveld kl 17.00 og fortsetter lørdag kl 09.00.

Det skytes på elektroniske skiver på begge standplasser.

Påmelding:

Påmelding på http://www.dfs.no fra 01.05.2016 kl 21.

Premiering

Pengepremier ihht Skyteboka. Gjenstandspremier til alle aspiranter.

Medaljer 35 skudd:

Kl 3-5: 1 G og 1 S.

Kl 2: 1 G

Kl 1 og kl mil premieres etter 25 skudd.

Kl V55/V65 og V73: 1 G i hver klasse

Kl R/ER/JR: 1 G og 1 S i hver klasse.

Innskudd i henhold til vedtak i samlaget :

Klasse 1-5,V55, V65, V73 og Mil

Klasse R, ER, Jr

Klasse Asp

15 skudd

kr 35

kr 25

kr 25

10 skudd

kr 25

kr 20

kr 20

Sum premieinnskudd

kr 60

kr 45

kr 45

Arr. avgift

kr 70

kr 55

kr 55

Medaljeavgift

kr 20

kr 20

-------------

Sum innskudd

kr 150

kr 120

kr 100

Det er salg av kaffe og vafler m.v. begge dager.

Stevnetelefon:

9136 5287 - Øistein Norman Andersen

9077 4047 - Steinar Engstad


Oppstart skytetrening utendørs
 Skytetreningen starter utendørs på 100 m onsdag 27.april kl 1700. Første treningsdag skytes det på elektroniske feltfigurer. Vi vil veksle mellom å skyte på elektroniske feltskiver og på vanlige 100 m skiver til lagmesterskapet i feltskyting er avviklet. Skyttere som skal delta på landsskytterstevnet vil ha utbytte av å trene på feltskiver selv om feltsesongen er slutt.
Laget har klargjort 8 elektroniske skiver på 200 m, men her vil det i første omgang ikke bli organisert trening.

Tørrskoddfelten 02.04.-03.04. 2016
 Øistein gratuleres med 29 treff og seier i kl 2 i feltstevnet i Målselv søndag. John Aage fikk og 29 treff, men det holdt kun til 8. plass i kl ER. Steinar fikk 26. På lørdag fikk John Aage 20 treff og Steinar 24 i stevnet på Falken. Begge ble uplassert.

Landsskytterstevnet i Øverbygd 2016
Følg med på informasjon om landsskytterstevnet i Øverbygd 2016:
Linker:
http://ls2016.no/
https://www.dfs.no/landsskytterstevnet/
Tidstabell LS og orientering om LS fra styremøte i skytterstyret::
 https://www.dfs.no/landsskytterstevnet/aktuelt-na/reportasjer/2016/tidstabell-ls-2016/


Kretscupen/kretsmesterskap miniatyr 11.03.16
Kretscupen ble avsluttet med stevne nr 5 og superfinaler på Brenna skytesenter 11.03.16. Samtidig ble kretsmesterskapet i miniatyr krets 3 avviklet. Det var over 60 påmeldte til stevnet. Resultatlistene er ikke klare ennå, men følgende resultater nevnes: John Aage Hamnvik vant både kretscupen og kretsmesterskapet i kl ER. Steinar vant superfinalen i kl V55. Øistein Andersen ble nr 2 i kl 2 i KM.
Skytterlaget takker våre unge skyttere for god innsats. Resultater offentliggjøres når de blir klare.

DFS har inngått forsikringsavtale med Frende forsi
 DFS har inngått forsikringsavtale med Frende forsikring. Avtalen gjelder både skytterlagene og skytterlagenes medlemmer. Her er link til DFS med mer orientering om hvordan medlemmer kan ta kontakt med Frende forsikring og be om forsikringstilbud:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2016/samarbeidsavtale-med-frende-forsikring/

Hvordan logge seg inn på "Mitt DFS" første gang
 Det er nødvendig å ha tilgang til "Mitt DFS" for å kunne melde seg på skytestevner og administrere sine egne opplysninger. Se bruksanvisning i høyre felt på startsiden hvordan du logger deg inn første gang.

Resultater samlagsmesterskap miniatyr
Skytterne fra Skibotn oppnådde følgende resultater på samlagsstevnet i Målselv denne helga:
John Aage ble nr 6 med 342 i kl ER. Øistein ble nr 2 med 342 i kl 2 og Steinar ble nr 4 i kl V55 med 340. Her er link til resultatlista: http://live.malselv-skytterlag.no/StartFrame.htm

Finale i Kretscupen 11.mars 2016
 Storfjord skytterlag opplyser på sin hjemmeside at finalen i Kretscupen arrangeres 11.mars og ikke 4.mars som det står i påmeldingen..

Ikke treningsskyting onsdag 2.mars
 På grunn av brannøvelse med røykdykkinig i samfunnshuset onsdag 2.mars fra kl 1700  blir det ikke skytetrening denne kvelden.  Det passer heller ikke å ha trening noen andre dager denne uka.

Resultater Storfjord og Storsteinnes 12.2.-14.2.16
 Jim Egil og Joakim debuterte som rekruttskyttere på stevnet i Storfjord i helga med gode resultater. Våre skyttere hadde ellers gode resultater, men ikke helt i toppen. John Aage ble nr 3 i ER med gode 346 og Steinar vant V55 med 342 på Storsteinnes.
Her er linker til resultatlistene:
Storfjordtreffen: http://storfjord.live-web.no/pweb/startframe.htm
Storsteinnes: https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/?eventId=152768

Påmelding skytestevner kommende helg.
Storfjord skytterlag og Storsteinnes skytterlag arrangerer åpne stevner kommende helg, 12.-14.2.. Det er mange ledige plasser på Brenna og noen få på Storsteinnes. Meld dere på og få god konkurransetrening.

Resultater Solstevnet og Råvannstreffen
 Nord Norges største innendørsstevne ble avviklet på Nedre Målselvs skytebane på Olsborg denne helga med 282 deltakere. Samme helg ble også Råvannstreffen avviklet av Øvre Målselv skytterlag. Vi gratulerer John Aage Hamnvik med to gode 3.plasser i begge stevnene. På Solstevnet ble det 249 (komma 9) og i Øverbygd ble det 347. Steinar Engstad ble nr 2 i Øverbygd med 340 og litt lengre bak i Solstevnet.
Her er resultatene fra stevnet i Øvre Målselv: https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/?eventId=152766
og fra Solstevnet i Nedre Målselv: http://nedremalselv.live-web.no/StartFrame.htm

Ungdomssamling på Brenna 30.01.-31.01.15
 Samlagets ungdomsutvalg hadde treningssamling for skyttere i kl R/ER/J denne helga. Fra Skibotn deltok 4 unge skyttere. Tilsammen deltok nesten 40 ungdommer på samlingen. Her lærte man alt fra tilpassing av bekledning, justering av reim, skytestillinger, pust, avtrekk osv. Etter den teoretiske delen fikk alle skyte vanlig DFS 25 skudds program. Våre yngste hadde ikke fullført 25 skudds program uten støtte tidligere, men denne gangen klarte de det med glans. Noe av det viktigste lagene lærte var at hver skytter bør bruke en personlig reim som er nøye tilpasset skytteren.

Resultater fra Frostrøyken. Målselv og Falken 15.1
 Skytterlaget hadde 3 deltakere på dobbeltstevnet på Falken og Målselv skytebane denne helga. Begge stevnene er starten på "Tromstrippelen" som består av 2 stevner på 15 m, 2 feltstevner og 2 banestevner. De 5 beste i hver klasse kvalifiserer seg til finalen sommeren 2016. Våre skyttere var nær toppen eller like under toppen i stevnene. Her er resultater fra begge stevnene:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/?eventId=152761
https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/?eventId=152762

Pizzakveld på Olderelv Camping
 Skytterlaget hadde pizzakveld på Olderelv Camping fredag 15.1. med premieutdeling fra sesongen 2015. Kirsti disket opp med hele 8 store og gode pizza til gjengen. Vi bør kanskje samles oftere til slike fellesstunder.
Resultater stevner Storsteinnes og Øvre Målselv
 Denne helgen  arrangerte Storsteinnes og Øvre Målselv skytterlag åpne miniatyrstevner. John Aage Hamnvik debuterte i kl ER med femte plass og 246 i Øvre Målselv og niende plass og 242 på Storsteinnes. Steinar Engstad vant kl V55 med 246 i Øvre Målselv og ble nr 7 på Storsteinnes. Her er linker til resultatene:
http://livevisning.com/storsteinnes/index1.html#
http://livevisning.com/ovremaalselv/StartFrame.htm

Treningssamling på Brenna for kl R/ER/J 30.1.-31.1
 Samlagets ungdomsutvalg inviterer skyttere i kl R/ER/J til treningssamling på Brenna 30.1.-31.1.16. Se fullstendig invitasjon til høyre på startsiden. Lagets unge skyttere anmodes om å delta på en spennende samling sammen  med ungdom fra andre skytterlag.

Kretscupen-skytedatoer 2016

Kretscupen siste runder : 29.1.16 - 18.2.16 - 4.3.16.

Da terminlista er forholdsvis tett, må vi ta i bruk torsdag 18.2.16


Resultater Kretscupen, runde 2
 Andre runde av kretscupen ble avviklet 11.12.15 med stor deltakelse fra vårt skytterlag. Våre ungdommer hevder seg bra i cupen med gode resultater. Tredje runde i cupen blir avviklet på nyåret. Dato er ikke fastsatt. Resultatene finner du på Storfjord skytterlags hjemmeside
http://storfjord.skytterlag.no/

Kretscupen-runde 2.
 Andre runde i kretscupen avvikles på Brenna skytesenter fredag 11.12.15 fra kl 1800. Lyngen og Skibotn er arrangører av runden og må stille med arrangørstab fra ca kl 1700. Påmelding på DFS hjemmeside. I tillegg kan det påmeldes på ledige plasser under stevnet.

Resultater Kretscupen - runde nr 1
 Kretscupen startet med første stevne på Brenna skytesenter 4.12.2015. Cupen består av i alt 5 stevner, hvorav de 3 beste er tellende. Neste stevne går fredag 11.12. med Skibotn og Lyngen skytterlag som arrangører. Skibotn skytterlag var representert med tilsammen 9 skyttere på stevnet, herav 6 aspiranter. Det er gledelig at vi kan stille med så mange unge skyttere. Her er resultatene fra stevnet:
http://storfjord.skytterlag.no/

Resultater Adventstreffen
 Skibotn skytterlag hadde 5 aspiranter og 2 seniorskyttere som deltakere på Adventstreffen. Øistein Normann Andersen gratuleres med seier i kl 2 med 284. Aspirantene skjøt godt, men rangeres ikke i resultatlistene. Det blir spennende å følge utviklingen til våre unge skyttere utover vinteren.  Her er resultatene fra stevnet: http://storfjord.live-web.no/pweb/startframe.htm

God start på miniatyrsesongen
 Miniatyrskytingen startet denne helga med åpent stevne på Storsteinnes. Lagets skyttere hevdet seg bra i stevnet. John Aage Hamnvik ble nr 2 i kl R med 247 mens Steinar Engstad ble nr 1 i V55 med 243. Skytterne fra Nord Troms gjorde det svært godt i stevnet.Her gratulerer vi spesielt unge Miriam Paulsen fra Kvenangen som ble nr 3 i kl 3-5 med 241 og slo rutinerte skyttere som Tor Erik Fossli. Her er en link til resultatene:
https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater?eventId=152004

Årsmøte i Skibotn skytterlag 31.10.2015
 Skibotn skytterlag avviklet årsmøte 31.10.15 på skytterhuset. Valg på årsmøtet:
Hovedstyre: Øistein Andersen, leder - Kirsti Isaksen Skogmo, nestleder - Steinar Engstad, kasserer og Alvard Salo, Geir Varvik og Arnt Fossli, styremedlemmer. Varamedlemmer: Ann-Monica Esekielsen og Tor Karlsen.
Ungdomsutvalg: Alvard Salo, leder og følgende nye og gamle medlemmer: Geir Varvik, Gaute Østeggen, Ole Isaksen Skogmo og Øistein Andersen.
Oppstart ministyrskyting
Ungdomsutvalget orienterer om at miniatyrskytingen starter i samfunnshuset onsdag 28.10.15 kl 1700. Inngang på nordsiden av samfunnshuset nær klubbinngangen.


ÅRSMØTE

SKIBOTN SKYTTERLAG

Skibotn skytterlag avholder årsmøte 31.10.2015 kl 1700 på skytterhuset.

Saksliste ihht Skytterboka:

1. Styrets årsberetninger.

2. Reviderte regnskaper.

3. Budsjett for kommende driftsår.

4. Fastsettelse av årskontingent.

5. Valg, herunder ombud.

6. Innkomne saker.

Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Skibotn skytterlag

styretPåminning lagmesterskap felt 100 m
Husk lagmesterskap felt onsdag 16.september kl 1700 på skytebanen.

Kretsmesterskap krets 3 år 2015
Skibotn skytterlag arrangerte kretsstevnet 13.09.15 i strålende sommervær. Det startet imidlertid ikke godt om morgenen, for tåka lå ganske tykk over skytebanen helt fram til ca en halv time før start. Det deltok 13 skyttere på 200 m og 21 på 100 m. Kretsstevnet ble samtidig åpningsstevnet på vår helt nye elektroniske skytebane på 200 m. Det ble oppnådd flere toppresultater under stevnet. Her nevnes bl.a. følgende: I kl ER ble Sigve Iversen fra Storfjord kretsmester med 350. I kl V55 ble John Helge Steinnes fra Storfjord kretsmester med 346. I kl R ble John Aage Hamnvikfra Skibotn  kretsmester med 348. Følgende andre ble kretsmestre: Kl J: Bendik Steinhaug, Storsteinnes med 343. Kl V65: Helmuth Larsen, Balsfjord med 337. Kl V73: Harald Gåre, Storsteinnes med 343. I kl 2: Judith Camilla Andersen, Tamokdal med 336. Kl 3-5: Hans Lockert, Balsfjord med 330. Skibotn skytterlag er svært glad for at hele 7 av lagets aspiranter deltok i stevnet. Det lover godt for rekrutteringen.
Skibotn skytterlag gratulerer alle vinnerne og takker for deltakelsen.Se forøvrig presselisten fra stevnet.

Kretsmesterskap krets 3. Innbydelse.
Skibotn skytterlag arrangerer kretsmesterskap 2015 krets 3 søndag 13.september. Stevneinvitasjonen kan leses til høyre på denne siden.

Kretsmesterskap krets 3
Skibotn skytterlag arrangerer kretsmesterskap krets 3 søndag 13.september fra kl 1000. Det skytes på elektroniske skiver både på 100 m og 200 m. Invitasjon vil bli sendt ut en av de første dagene. Kretsmesterskapet er åpent for deltakere utenfor kretsen.

Skibotn skytterlag på Facebook
Skibotn skytterlag vil i nærmeste framtid opprette side på Facebook. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om saken.

Årsmøte 2015.
Styret har fastsatt at årsmøtet skal avholdes 31.10.2015 kl 1700 på skytterhuset.

Lagmesterskap bane og felt 2015.
Lagmesterskap bane og felt 2015 arrangeres slik:
LM bane onsdag 09.09.15 kl 1700.
LM felt onsdag 16.09.15 kl 17.

Skytingens dag 2015
Skytingens dag avholdes søndag 06.september kl 1500 på 100 m banen. Det skytes i hovedsak med kal .22. Skytterlaget inviterer gamle og unge til en trivelig dag.

Oppstart storviltskyting og ungdomstrening.
Trening for ungdomsskytterne starter onsdag 12.august kl 1645.
Storviltskytingen starter onsdag 12.august kl 1830.
Skytingen for ungdomsskytterne vil fortsette på onsdager ut august. Da blir det pause til innendørssesongen starter. Storviltskytingen fortsetter på onsdager, men tidspunktet vil bli justert i slutten av august.

Skytepause sommeren 2015
Det blir skytepause på 100 m til august. Dette gjelder både rekrutter/aspiranter og storviltjegre. Oppstart i august kunngjøres senere. Da blir det lagmesterskap bane og felt og Skytingens dag.

Samling/skyting på Skibotn 22.06.2015.
Storfjord og Skibotn skytterlags unge skyttere møttes til samling og skyting på Skibotns skytebane i kveld. Det møtte 3 skyttere fra hvert lag. Ungdommene skjøt svært godt og flere perset. Aspirantene prøvde seg også på 2 minutters omgang, og det gikk kjempefint for de fleste med poengsummer mellom 95 og 100. Vi ble enige om å møtes til ny dyst i slutten av august på Brenna skytesenter. Samlingene vil forhåpentligvis fortsette utover vinteren og det store målet må være Landsskytterstevnet i Øverbygd neste år.

Midtsommerstevnet, Storfjord skytterlag
Skibotn skytterlag deltok med 4 aspiranter og 3 seniorskyttere på Midtsommerstevnet som ble arrangert av Storfjord skytterlag i helga. Våre fire aspiranter skjøt veldig godt og gjennomførte en flott konkurranse. Aspirantskytterne rangeres ikke etter poengsum. Øistein Andersen ble vår beste skytter med 331 og 4.plass i kl 2.

Samling/skyting for Skibotn og Storfjord skytterla
Storfjord skytterlag og Skibotn skytterlags ungdomsskyttere inviteres til intern samling/skyting mandag 22.juni kl 1800 på Skibotn skytterlags bane. For treningens skyld skal det skytes 35 skudd pluss prøveskudd. Skytingen er gratis. Etter skytingen blir det servert mat og drikke. Vi håper på best mulig deltakelse fra lagene.

Målselvtreffen og Tromstrippelen 2015
Målselv skytterlag arrangerte Målselvtreffen 13.-14.06.2015 og samtidig avviklet de finalene i Tromstrippelen. Tromstrippelen omfatter 2 miniatyrstevner, 2 feltstevner og 2 banestevner. De 4-5 beste i hver klasse var kvalifisert til finalen. Finalene avvikles etter utslagsmetoden. Skytterlaget hadde 2 skyttere i finalene, John Aage Hamnvik i kl rekrutt og Steinar Engstad i kl V55. Begge ble slått ut. Presseliste fra stevnet er tilgjengelig under fanen Resultater.

Pressestevnet 13.06.-14.06.2015
John Aage Hamnvik vant kl rekrutt på Pressestevnet, Falken skytterlag, med 341 poeng etter flott skyting. Skytterlaget gratulerer med seieren.

Hålogalandmester kl rekrutt.John Aage Hamnvik ble Hålogalandmester kl rekrutt i Bardu 07.06.15. Han oppnådde 246 på hovedskytingen og 100 i finalen. Han hadde solid seiersmargin med 6 poeng til nr 2.
Skibotn skytterlag gratulerer med seieren.

Resultater fra Storsteinnestreffen 29.05. og 30.05
I dag var det artig å være skytter fra Skibotn skytterlag på Rislamoen. Laget hadde 4 aspiranter, 1 rekrutt, en "ny" 2.klassing og 1 V55 på deltakerlista. I aspirantklassen er det ikke rangering på deltakerne. Her oppnådde ungdommene følgende resultater: Ailo Matheo Aasheim Eira fikk 235; Jim Egil Isaksen Skogmo fikk og 235; Remi Johnsen fikk 204 og Joakim Sørensen fikk hele 243. I kl rekrutt ble John Aage Hamnvik nr 3 med 244. Lakselvdaljentene er harde å slå. Øistein Andersen ble nr 2 i kl 2 med 239 og Steinar Engstad ble nr 2 i kl V55 med 242. Ungdommene skal delta i flere stevner i sommer, så vi gleder oss til å følge utviklingen deres.
Resultatene fra stevnet finner du her https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/ .

Stor ungdomsdeltakelse på Storsteinnesstevnet.
Det er påmeldt tilsammen 5 ungdomsskyttere til helgas stevne på Storsteinnes, 4 aspiranter og 1 rekrutt. Aspirantene startet med innendørsskyting i januar i år. De deltok på Skibotntreffen, så dette blir det andre stevnet de deltar i.

Takk og farvel til "Gammelkiosken"

Her rives  uthuset ved den gamle standplassen. Uthuset ble også brukt som kiosk ved tilstelninger i det gamle skytterhuset som brant tidlig på 1970-tallet.

Oppstart skyteskole 2015
Det vil bli startet skyteskole på 100 m banen mandag 1.juni kl 1700. Skyteskolen vil ha varighet på 5 kveldsstunder i løpet av juni. Deltakerne bør være ca 10 år og eldre. Skyteskolen er gratis. Skytterlaget holder alt nødvendig materiell.
Timeplan: Mandag 1.juni - onsdag 3.juni - mandag 8. juni - onsdag 10. juni og mandag 15.juni. Alle dager kl 1700. I løpet av skyteskolen vil det bli avviklet lagmesterskap i feltskyting og baneskyting.
Foreldrene bør være med og hjelpe til med skyteskolen.

Storviltskyting 100 m
Det vil bli anledning til storviltoppskyting følgende onsdager i mai-juni: 27.05.- 03.06. - 10.06 og 17.06. Alle dager kl 1830. Deretter vil det bli pause til august.

Treningsskyting 100 m
Treningsskytingen på 100 m flyttes fra kl 1800 til kl 1700 hver onsdag.

Bilder fra Skibotntreffen
Bilder fra Skibotntreffen kan ses under fanen Billedalbum.

Skibotntreffen 2015
Skibotntreffen 2015 ble avviklet under kjølige værforhold med snø i lufta fredag og strålende sol lørdag. All skyting foregikk på 100 m. Til tross for det sure været deltok 87 skyttere, noe vi er svært glade for.
Lagets egen rekrutt, John Aage Hamnvik vant kl rekrutt med 248. Vi heier og på våre aspiranter, Joakim Sørensen, Jim Egil Isaksen Skogmo og Remi Johnsen som alle fikk fine resultater.
Det ble oppnådd gode resultater hvor innertreffene ble veldig viktige i mange klasser.
Spesielt i kl 5 var det svært spennende der både Tor Erik Fossli og Einar Brandskognes hadde 246 med 15 innertreff og Gro Bjerregaard ble nr 3 med samme poengsum og 14 innertreff og noen 10,4 som var sure.I kl 4 skilte også innertreffene da Ruben Aronsen vant med 244 og 13 innertreff og Olav Grundnes ble nr 2 med samme poengsum og 11 innertreff.
Neste år avvikles Skibotntreffen på elektroniske skiver både på 100 m og 200 m.
Skytterlaget takker alle medlemmene som bidro til å avvikle et fint skytterstevne.


Presseliste Skibotntreffen 2015
Resultatene fra Skibotntreffen finner du på DFS hjemmeside under denne linken:
 https://www.dfs.no/aktuelt-na/resultater/

Skibotntreffen - fredag, Foreløpige resultater.
Skibotntreffen startet fredag kveld med noen få varmegrader og noen snøfiller i lufta. Etter at 30 skyttere har skutt er det følgende resultater på topp:
Kl R: Sivert Adriansen, N.Nordreisa 246. Kl ER: Rowene Wingstad, Stoirfjord 245. Kl J: Sebastian M. Blomseth, Falken 245. Kl 1: Solfrid Bekkevold, Målselv 242. Kl 2: Stig Larsen, Balsfjord 245. Kl 3: Bjørn Toldnes, Storsteinnes 240. Kl 4. Klaus-Arne Olsen, Målselv 242. Kl 5: Tor Erik Fossli, Målselv 246. Kl V55: Bengt Johnsen, Målselv 247. Kl V65: Pål Fredriksen, N. Nordreisa 245. Kl V73: Harald Gåre, Storsteinnes 247. Kl HK 416: Geir Evanger, Skibotn 227. Kl 3-5: 1. Tor Erik Fossli, Målselv 246; 2. Klaus-Arne Olsen, Målselv 242; 3. Terese Maristad, Ø. Målselv 241.
Som man ser dominerer Målselvskytterne stevnet så langt, men det er mulig å gjøre noe med det lørdag!

Skibotntreffen 2015 - ekstra lag fredag
Det vil bli opprettet et nytt lag med skytetid fredag kl 1645. I dette laget vil noen av lagets egne skyttere skyte sammen med skyttere som av gode grunner ikke rekker å skyte senere på kvelden eller lørdag. Ring Steinar Engstad 90774047 for info og eventuell påmelding.

Skibotntreffen 2015
Skibotn skytterlag inviterer alle skyttere til banestevne 15. og 16. mai. Påmelding fra 04.05.15 kl 2100 på DFS påmeldingsportal. Merk at ALLE KLASSER skyter på 100 m fordi vår 200 m bane er under ombygging til elektroniske skiver.

Resultater fra NNM, felt, midtre krets
Bardu skytterlag arrangerte NNM i feltskyting 25.-26.04.15 med ca 250 deltakere. Stevnet var svært vellykket bortsett fra at forholdene var ekstremt vanskelige pga sterk sidevind. John Aage Hamnvik ble nr 3 i rekruttklassen etter omskyting. Han vant hovedskytingen med 21 treff. Skytterlaget gratulerer! Vi gratulerer og Trond Wingstad med seier i kl V55 og Sigve Chrisander Iversen med 3. plass i kl ER. Resultatene fra stevnet finner du ved å trykke på linken:
http://www.skytterlag2.no/skytterlagssider/bardu/RESULTAT+NNM+vinterfelt+Midtre+krets+2015.hTZ9yTwlDQ2k.ips

Resultater fra Vikingsmellen 2015.
Vikingsmellen ble arrangert 10.-11.04.15 av Lakselvdalen skytterlag. To av lagets skyttere hevdet seg svært godt i stevnet. John Aage Hamnvik ble nr 2 i rekruttklassen og Arild Johnsen ble nr 3 i kl 2. Her er presselista fra stevnet:
http://lakselvdal.no/

Resultater Tørrskoddfelten i Målselv 21.03.15.
Resultater fra Tørrskoddfelten i Målselv 21.03.15 finner du her:http://malselv-skytterlag.no/torrskoddfelten-2015/Lagmesterskap 15 m 2015
Skytterlaget minner om lagmesterskapet på 15 m mandag 2.mars kl 1800 på samfunnshuset.
Vel møtt!

Samlagsmesterskap 15 m
Skibotn skytterlag gratulerer John Aage Hamnvik med 342 og 2. plass i klasse rekrutt i samlagsmesterskapet som ble avviklet av Storfjord skytterlag denne helga. Klassen ble vunnet av Lakselvdalskytteren Torinn Håkstad med 343. Vi gratulerer henne med seieren. Skibotn skytterlag hadde 4 andre skyttere på stevnet, men det ble noen skjeve serier som gjorde at resultatene for disse uteble.
Her er resultatene fra stevnet:http://storfjord.live-web.no/

Kretsmesterskap miniatyr 2015.
Skibotn skytterlag deltok med 6 skyttere på KM krets 3 fredag 30.01.15. Lagets skyttere hevdet seg svært godt i konkurransen:
Øistein Normann Andersen ble kretsmester i kl 2 med 342 i sin første konkurranse i klassen.
Steinar Engstad vant kl V55 med 343.
John Aage Hamnvik ble nr 2 i rekrutt med ny pers 342.
Ailo Matheo Aasheim Eira deltok i sin første konkurranse i aspirantklassen og fikk 228 som er et svært godt resultat. Skytterne i aspirantklassen rangeres ikke. Karl Odin Bruvold og Iselin Aasheim ble hhv nr 3 og 4 i kl 1. Begge deltok i sin første konkurranse.Miniatyrskyting - nye treningstider
Fra og med kommende uke blir det følgende nye treningstider i miniatyrskyting:
Hver mandag fra kl 1800
Hver onsdag fra kl 1800.

Julegrøt og premieutdeling

Er dette starten på en ny juletradisjon? Julegrøt og premieutdeling.


Julegrøt på "Møteplassen".
Skytterlagets ungdomsutvalg inviterer til julegrøt med premieutdeling på Møteplassen, Skibotn samfunnshus mandag 22.12.2014 kl 18-20.

Oppstart innendørsskyting sesongen 2014/2015..
Innendørstreningen starter onsdag 29.10.2014 kl 1700 på samfunnshuset. Oppstart skyteskole kunngjøres senere. Tidspunktet for skytingen er endret til onsdager kl 1800.

Årsmøte Skibotn skytterlag

ÅRSMØTE

SKIBOTN SKYTTERLAG 

Skibotn skytterlag avholder årsmøte fredag 28.november 2014 kl 1700 på Møteplassen, Skibotn samfunnshus.

Saksliste ihht Skytterboka:

1. Styrets årsberetninger.

2. Reviderte regnskaper.

3. Budsjett for kommende driftsår.

4. Fastsettelse av årskontingent.

5. Valg, herunder ombud.

6. Innkomne saker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være skytterlagets styre i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Skibotn skytterlag

styret


Salg av lagsjakker
Skytterlaget har mottatt nye lagsjakker som selges til lagets medlemmer. Jakkene koster kr 300 for voksne og kr 150 for rekrutt/junior. Det er tatt inn flere jakker i de mest vanlige størrelsene i tillegg til forhåndsbestillingene. Interesserte kjøpere kan henvende seg til Steinar Engstad.
Bilde av jakkene uten sponsorlogo kan ses på startsiden ca 1. april i år. De ferdige jakkene har sponsorlogo både foran og bak.

Skibotntreffen 2015
Styret har søkt om å få terminfeste Skibotntreffen 2015 til 15./16.mai 2015.

Kjøp av nytt lagsvåpen
Styret har vedtatt å kjøpe 1 stk komplett Sauer 200 STR kal 6,5 med juniorstokk og ombyggingssett kal .22.
Våpenkjøpet finansieres i hovedsak med tilskuddsmidler fra Frifond.

Årsmøtedato
Styret har fastsatt at årsmøte i skytterlaget avholdes fredag 28.november 2014. Nærmere orientering om årsmøtet kunngjøres senere.

Dugnad på Skibotn skytebane høsten 2014
Styret har bestemt at det skal avvikles dugnad på skytebanen lørdag 4.oktober, sannsynligvis fra kl 1000. Hovedarbeidet er krattrydding på baneområdet og langs kjøreveg inn til skytebanen. Det anmodes om at dugnadsgjengen tar med krattryddesag og/eller motorsag. Nærmere orientering om dugnadsarbeidet kunngjøres senere.

Kretsmesterskapet 2014
John Aage Hamnvik ble kretsmester i kl rekrutt 07.09.14. Han satte ny pers på 25 skudd med 244. På omgangen ble det 89 poeng på 9 skudd. Skibotn skytterlag gratulerer John Aage!

Skytestevner i august 2014
Lakselvdal skytterlag arrangerer samlagsstevnet i tiden 22.08.-24.08.14. Nedre Nordreisa skytterlag arrangerer åpent felt- og banestevne 29.08-31.08. Påmelding gjennom DFS-systemet.

Storviltskyting 2014
Alle kunngjøringer om storviltskyting 2014 legges inn under fanen "jeger".

Gratulerer med seieren i kl rekrutt


Skibotn skytterlag gratulerer John Aage Hamnvik med seieren i klasse rekrutt på Skibotntreffen.

Retting i resultatlistene Skibotntreeffen
Det vil bli gjort følgende endring i resultatlistene fra Skibotntreffen 2014: Espen Henriksen, Sandnessund 222 - har skutt i klasse 2 og ikke i klasse 1. Hvis flere oppdager flere feil i klasseoppsettet eller liknende bes dette meddelt pr tlf 90774047.

Skibotntreffen 2014
(Presseliste- se resultater)
Skibotntreffen 2014 ble avviklet under svært varierende vindforhold. Lørdag var det sterk vind og rekruttklassen som skjøt med kaliber .22 var i realiteten sjanseløs, noe man forstår når man leser resultatlisten. De vanskelige forholdene førte til at de fleste skytterne skjøt under pari. Søndag var forholdene bedre og særlig de siste lagene hadde bra forhold. Man kan trøste seg med at det er god læring å skyte under vanskelige forhold.
Skytterne fra eget lag yppet seg godt i stevnet:
-John Aage Hamnvik vant klasse rekrutt med 232.
- Arnt Fossli ble nr 2 i kl 1 med 232.
Det var eller gledelig at vi hadde med hele 3 nye aspiranter, Olivia Fossli, Remi Johnsen og Odin Elias Overelv. I aspirantklassen rangeres ikke skytterne.
Det deltok 81 skyttere i stevnet til tross for at ca 100 var påmeldt.

Skibotn skytterlag takker alle hjelpere under stevnet og alle skyttere for deltakelsen.

Ekstralag 200 m og 100 m Skibotntreffen
Det vil bli opprettet et ekstralag på 100 m lørdag etter  lag 2. I dette laget vil i hovedsak lagets aspiranter skyte, men også 3-4 andre andre kan melde seg på til laget er fullt.
Det vil bli opprettet et ekstra lag på 200 m søndag kl 14 ved behov, evt lørdag kveld.
Ring stevnetelefon 90774047.

Skibotntreffen 2014-jegerklasse
Skytterlaget har fått forespørsel om jegere kan delta i stevnet. Jegere som er medlem av DFS kan delta i stevnet på 100 m og melder seg  inn i jegerklassen under valget for klasse. Jegere kan benytte kikkertsikte med forstørrelse opptil 9x.

Påmelding NNM i Harstad og Bjerkvik
Husk påmelding til NNM i skyting. Stevnet er delt med Bjerkvik og Trondenes skytterlag som arrangører. Stevnedato: 2.-5.juli.
Påmeldingsfrist til arrangøren: 31.mai.
Påmeldingsfrist til Steinar Engstad: 30.mai.
NNM-webside: https://www.dfs.no/nnm

Velkommen til Skytingens dag søndag 18. mai.
Skibotn skytterlag inviterer alle, gamle og unge, til Skytingens dag på 100 m søndag 18.mai kl 1700. Det skytes med skytterlagets våpen kaliber .22, dvs salongkaliber. Skytterlaget holder gratis ammunisjon. Alle som deltar vil få en liten premie.

Skibotntreffen 2014
Skibotn skytterlag ønsker velkommen til Skibotntreffen 24.5. og 25.5. Stevnet er terminfestet til søndag 25.mai, men pga konfirmasjon er det noen skyttere som har bedt om å få skyte lørdag ettermiddag. Dette ønsket er etterkommet. Vi har satt opp 2 lag på lørdag fra kl 1700. Det skytes mot 10 elektroniske skiver på 100 m. På 200 m skytes det derimot mot gammeldagse pappskiver. Skytterlaget har egne anvisere til det første laget både lørdag og søndag. Deretter må skytterne anvise for hverandre. Dette er en glimrende anledning for ungdommene til å lære skytterhistorie i praksis.
Det skytes 25 skudd DFS program. Innskudd etter samlagets vedtatte satser.
Påmeldingen starter 11.mai kl 2100.
Det er kafe med servering søndag. På lørdag gjør vi det enklere da alle likevel er opptatt med skyting eller anvising.

Vårens første banestevne
Våre ungdommer, Elise Johnsen i klasse ER og John Aage Hamnvik i klasse R deltok i årets første banestevne i Balsfjord i dag. Elise fikk en skjev start på sine serier, men tok seg godt inn og fikk 238. John Aage åpnet kjempegodt med 146 på klassen og fullførte med 96 på grunnlaget, tilsammen 242 og ny pers.Vi gratulerer begge med gode resultater.

Utendørsskyting
Treningen starter på 100 meters banen onsdag 7.mai kl 1700.

Skyteskole
Skyteskolen fortsetter onsdag 2.april kl 1700 på samfunnshuset. Deltakere som ikke rakk å melde seg på første kveld kan møte opp på samfunnshuset kl 1800, dvs etter at første pulje har gjennomført andre kurskveld.

Priser lagsdrakter
Styret skal fastsette prisene på lagsdraktene tirsdag 1.april. Så snart prisene er klare vil medlemmene bli invitert til å prøve draktstørrelser og gjøre forhåndsbestillinger. Draktene vil  få tre sponsorer. Firmanavn og/eller firmalogo vil bli trykket på draktene.

Lagsdrakt Skibotn skytterlag
Styret i Skibotn skytterlag har bestemt seg for design av nye lagsdrakter. Prisen for jakken vil bli omkring kr 600. Korrekt pris vil bli kunngjort så snart dette er kjent for laget. Tid og sted for prøving av størrelser vil bli kunngjort. Steinar har prøvedrakter og kan kontaktes for prøving.
Miniatyrtrening
Miniatyrtreningen flyttes til onsdager kl 1800 på samfunnshuset.

Kommunemesterskap miniatyrskyting
Storfjord skytterlag inviterer til kommunemesterskap i miniatyrskyting fredag 14.mars. Påmelding gjennom Mitt DFS.

Lagmesterskap miniatyr
Lagmesterskap alle klasser onsdag 12.mars kl 1800 på samfunnshuset.
Vel møtt.

Lagsdrakter Skibotn skytterlag
Skytterlaget vil i løpet av noen dager bestille lagsdrakter. Frist for lagets medlemmer til forhåndsbestilling av drakter vil bli kunngjort i neste uke. Skytterlaget har fått noen drakter uten lagsfarger som vareprøver og for å kunne prøve aktuelle størrelser. Første bestilling må være på minimum 10 drakter. Prisen er avhengig av kvantum og er  ikke endelig fastsatt, men det antas foreløpig at jakke med logo foran og bak vil koste ca kr 600. Medlemmer som ønsker å melde sin interesse for kjøp bes sende varsel til skytterlagets epost
                           skibotn@skytterlag.no.
Da vil du få direkte tilbakemelding om tid og sted for prøving av størrelser. 

Skibotntreffen bane 2014
Skibotntreffen arrangeres 25.mai 2014. Lagets medlemmer bes om å merke seg datoen og melde seg på stevnet samt hjelpe til med arrangemenmtet.

Terminliste 2014 - Troms skyttersamlag
Terminlista finns under fanen "Terminliste".

Oppstart miniatyrskyting 25.02.2014
Miniatyrskytingen starter opp igjen hver tirsdag kl 1800 i samfunnshuset.

Avlysing av Midtukestevnet 05.-06.02.14
Det terminfestede Midtukestevnet  i miniatyrskyting i Skibotn er avlyst pga at Skibotn samfunnshus er stengt inntil videre av brannmyndighetene. Stevnet vil sannsynligvis bli avviklet senere i år, men kanskje ikke før høsten 2014. Skytterlaget beklager situasjonen som har oppstått.

Bestilling skytterlagsammunisjon
Skyttere som ønsker å kjøpe skytterlagsammunisjon bes sende epost til steengs@online.no innen 15.02.2014. Oppgi antall og kaliber. Ammunisjon selges kun i hele pakker a 50 stk.

Solstevnet Nedre Målselv.
Nord Norges største miniatyrstevne, Solstevnet,  arrangeres av Nedre Målselv skytterlag 07.02.-09.02.2014. Stevnet arrangeres på Olsborg. Påmelding til stevnet gjennom "Mitt DFS". NB: Stort premiebord.

SM-2014 Storfjord. Invitasjon
Storfjord skytterlag arrangerer SM-miniatyr 22. og 23.februar 2014. Se Storfjord skytterlags hjemmeside evt se nedlastingen til høyre på startsiden.

Skibotn samfunnshus fortsatt stengt.
Skibotn samfunnshus er fortsatt stengt pr 17.01.14. Det er svært usikkert om skytterlaget kan arrangere det terminfestede miniatyrstevnet første uka i februar. Skytterlaget vil komme med endelig beskjed om dette i neste uke.


Skibotn samfunnshus er stengt. Trening 2014
Det antas at kjelleren i Skibotn samfunnshus vil bli stengt et godt stykke ut i februar. Av dette følger at skytterlaget ikke får tilgang til miniatyrskytebanen på en god stund. Vi vil imidlertid få lov til å samtrene med Storfjord skytterlag på Brenna skytesenter. Første treningskveld er onsdag 8.januar kl 1800. Treningstider i januar/februar vil bli kunngjort senere i uka. Ungdommer som ønsker å være med på treningen onsdag 8.1. må melde fra til Malene Varvik eller Elise Johnsen innen onsdag. Dersom det blir flere enn 8 skyttere, kan det bli problemer med transport.

Årets idrettsnavn 2013
Skibotn skytterlag gratulerer "Lynet" Tore Nilsen som "Årets idrettsnavn 2013" etter avstemmingen i Nordlys.

Skibotn samfunnshus er stengt
Storfjord brannvesen har stengt Skibotn samfunnshus pga manglende brannvarslingsanlegg. All bruk av samfunnshuset, og dermed også miniatyrskytebanen, er stengt inntil videre. Skytterlaget kommer tilbake med mer informasjon etterhvert.

Spillemidler 2014.
Storfjord kommune ved styret for oppvekst og kultur har prioritert spillemiddelsøknadene for 2014 slik:
1. Skibotn skytebane, elektroniske skiver 100 m.
2. Skibotn skytebane, elektroniske skiver 200 m.

Driftskostnader og momskompensasjon
Skytterlagene har nå fått momskompensasjon for driftskostnadene forrige år. Oversikten viser stor sprik i driften av lagene i Troms. Skibotn skytterlag hadde driftskostnader på ca kr 73000. Mange skytterlag har driftskostnader på 1/2 mill eller mer. Driftskostnadene speiler delvis aktiviteten i lagene, men viser og at det koster mye dugnad og slit for mange lag å skaffe de inntektene som er nødvendige.

Skyteinstruktørkurs på Setermoen
Troms skyttersamlag inviterer til skyteinstruktørkurs i tiden fredag 10.januar kl 0900 til og med søndag 12.januar. Kurset går på Setermoen. Interesserte bes ta kontakt og melde seg på til Alvard Salo eller Steinar Engstad innen torsdag 19.12. kl 22.

Frostrøyken og Tromstrippelen 2014
Se invitasjon til Frostrøyken og regler for Tromstrippelen 2014 i sidefeltet til høyre.

Skyting sammen med Skibotn skole.
Skibotn skole hadde aktivitetsdager 16. og 17.12. Skytterlaget arrangerte  miniatyrskyting sammen med skolen  på skytterlagets miniatyrskytebane. Flere enn 30 elever deltok og hver elev fikk skutt 35 skudd mot elektroniske skiver. Svært mange av elevene hadde skutt litt før, men mange var helt ferske. Det var gledelig å se at de fleste klarte mer enn 200 poeng på 25 skudden. Noen fikk "blod på tann" og kom tilbake til skytterlagets trening samme kveld. Sannsynligvis vil flere komme tilbake på trening etter jul. Alle ønskes velkommen. LS 2016 i Øvre Målselv må være målet for ungdommene!

Adventstreffen 2013
Storfjord skytterlag arrangerte Adventstreffen denne helga. Skibotn skytterlag hadde med 2 rekrutter på stevnet. Elise Johnsen ble nr 3 i hovedskytingen med 286 mens John Aage Hamnvik ble nr 12 med 262. Adventstreffen har finaleskyting mot stjernefigur hvor 10eren er helt i spissen av hver stjernedel. Oppnåelig poengsum i finalen er 50. Elise Johnsen hadde best finaleskyting med 47 og John Aage Hamnvik hadde nestbest resultat med 44. Gratulerer til begge to.
Fullstendig resultatliste fra stevnet er tilgjengelig på Storfjord skytterlags hjemmeside www.storfjord.skytterlag.no.Årsmøte 22.11.2013. Valg
Liste over tillitsvalgte i Skibotn skytterlag er kunngjort til høyre på startsiden. Dessverre har systemet kuttet nedre delen av listen. Den kunngjøres derfor i egen melding.

Ny leder i Skibotn skytterlag
Alvard Salo ble valgt til ny leder i Skibotn skytterlag på årsmøtet 22.11.2013. Hovedstyret har forøvrig følgende medlemmer: Anne-Lise Karlsen, nestleder. Steinar Engstad, kasserer. Følgende styremedlemmer: Tor Karlsen, Ann-Monica Esekielsen, Arnt Fossli.

Kretscup miniatyr vinteren 2013-14
Kretscupen i miniatyrskyting starter på Brenna skytesenter søndag 24.11.2013. Kretsmesterskapet teller som første runde i cupen. Se fullstendig kunngjøring til høyre på startsiden. Påmelding til KM er å finne på DFS sine hjemmesider under "Mitt DFS".

Oppstart miniatyrskyting sesongen 2013-2014
Innendørsskytingen starter på Skibotn samfunnshus tirsdag 12.11.2013 kl 1700. Etter første treningskveld vil det bli avgjort hvilke ukedager som skal brukes til miniatyrskyting.

Påmelding miniatyrstevner november.
Storfjord skytterlag har åpnet påmelding til Adventstreffen 30.11.-01.12.13. Øvre Målselv skytterlag har åpnet påmelding til miniatyrstevne 28.11.-30.11.2013.


Kurs Storfjord skytterlag. "Mitt DFS"
Hei!
 
Har ordnet med Per Ivar Emanuelsen at han kjører et kurs vedrørende "VK" på Mitt dfs, Lørdag den 9 november kl 10 på Brenna. Vi tar da årsmøte direkte etter endt kurs.  Det er en fin mulighet å melde seg på nå. Har fått 6 påmeldinger allerede.  Du trenger en pc med deg og vi har internett.
Jeg ordner med noe å spise.  Påmelding :storfjord@skytterlag.no eller 92254666
 
Mvh

Leder krets 3/  Jonn-Arne Iversen

Skibotn skytterlag anbefaler sine medlemmer å melde seg på kurset. Årsmøte i krets 3 avholdes rett etter kurset.

Skibotn skytterlag

Årsmøte
Skibotn skytterlag avholder årsmøte 22.november kl 1900 på Møteplassen, Skibotn samfunnshus.Saker fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet skal ihht Skytterboka være levert styret innen 2 uker før møtedato.
Foreløpig saksliste:
1. Styrets årsberetninger.
2. Reviderte regnskaper.
3. Budsjett kommende driftsår.
4. Fastsettelse av årskontingent.
5. Valg, herunder ombud.
6. Innkomne saker.

Styret oppfordrer medlemmene til å delta på årsmøtet.Ny skytter fra Skibotn
Øistein Normann Andersen deltok for første gang som konkurranseskytter på Nordreisastevnet sist helg. Han debuterte  med å vinne klasse 1 på feltstevnet med knallgode 28/16 (gylt medalje) og på banestevnet ble han nr 2 med 237. Skibotn skytterlag gratulerer Øistein med resultatene og vi ser med glede fram mot miniatyrsesongen som starter om ikke så lenge.

Billedalbum fra KM 2013
Billedalbumet er oppdatert med noen bilder fra KM krets 3. Alle medaljevinnerne hadde dessverre ikke tid til å vente på premieutdelingen.

Korrigert presseliste fra KM
Ny og fullstendig presseliste er lagt ut under fanen "resultater". Skyteresultatene er ikke endret, men alle skyttere har fått med både hovedskytingen og mesterskapet.

Kretsmesterskap 2013 - krets 3.

Årets kretsmesterskap i skyting ble avviklet på Skibotn
skytebane onsdag 21.08.13 med 37 deltakere. Det ble oppnådd en rekke meget gode
resultater i stevnet. I de yngre klassene vant Rowene Wingstad, Storfjord, kl rekrutt med 348 mens Sebastian Toldnes
fra Storsteinnes fikk 347 i eldre rekrutt. I klasse junior vant Truls Pedersen
fra Lakselvdal med 347. John Helge Steinnes fra Storfjord vant kl 3-5 på
imponerende 342. Trond Wingstad, Storfjord, fullførte den gode familieinnsatsen
og vant V55 med 342. Presseliste er å finne under fanen resultater. Bilder fra stevnet vil bli lagt ut under billedalbum. Skibotn skytterlag vil benytte anledningen til å takke gode hjelpere fra eget lag og fra kretslagene.Gratulerer som NM mester, Tore Nilsen
Skibotn skytterlag gratulerer Tore "Lynet" Nilsen som NM mester i felthurtigskyting 2013. Gratulasjonene går og til foreldrene og Storfjord skytterlag.

Skibotn skytterlag arrangerer KM 21.08.13
Skibotn skytterlag inviterer skytterne i krets 3 (Tamokdal, Balsfjord, Storsteinnes, Lyngen, Lakselvdal, Storfjord og Skibotn skytterlag) til kretsmesterskap onsdag 21.08.13 kl 1700. Det skytes fullt DFS-mesterskapsprogram med fortløpende finaler (35 skudd). Pengepremier i alle klasser (15 skudden - 10 skudden og 25 skudden). Gylt medalje i kl R/ER/J/1/2/V55/V65 og V73. I kl 3-5 er det 1 gylt og 1 sølv medalje. Innskudd ihht samlagets vedtak. Medaljeavgift kr 30.
Det er forhåndspåmelding til 2 lag på 100 m og 2 lag på 200 m på DFS sin hjemmeside. Flere lag settes opp under stevnet ved behov.

Aktive skyttere - ajourhold Mitt DFS
NB: Aktive skyttere bes oppdatere personlige data på DFS sin hjemmeside under MITT DFS. Logg inn og meld inn korrekte data for navn, adresse, epost, telefon og ikke minst bankkontonummer. Alle pengepremier vil etterhvert bli betalt direkte til skytternes bankkonto fra DFS. Det er derfor svært viktig at skytterne er nøye med at korrekte opplysninger ajourholdes på MITT DFS. Unge skyttere må be foreldrene hjelpe dem med opplysningene.Ta kontakt med skytterlaget hvis du ikke vet hvordan du logger deg inn på din hjemmeside i DFS (MITT DFS).

Storviltoppskyting
Jegerne bes følge med kunngjøringer om storviltoppskyting under fanen "Jeger".

Bilder fra Skibotntreffen 2013
Bilder fra Skibotntreffen kan ses under fanen Billedalbum.

Ungdommene styrer 100 m på Skibotntreffen

Skibotntreffen 2013
Skibotntreffen ble avviklet 5.-6.juli med tilsammen 90 deltakere. Vår nye elektronikkbane på 100 m ble åpnet mens det ble skutt på tradisjonelle pappskiver på 200 m. Elise og Malene styrte de elektroniske skivene suverent med god hjelp av Geir og Tor. For mange unge skyttere var det kanskje første møte med pappskiver under konkurranse. Tor Erik Fossli vant kl 3-5 med sterke 246 med Geir Bjerregaard like bak med 245. I juniorklassen vant Miriam Paulsen fra Kvænangen med 249 som er personlig rekord. Sigve Iversen vant kl rekrutt med 249 som er et svært godt resultat med kal .22. Silje Iversen fikk 241 og viste at formen er god. Geir Varvik viste at gammelkragen ennå duger. Han fikk 240 og andre plass i kl 2. På første liggende hadde han imponerende 50 med 5 sentrumsblinker.Det var gledelig å se at Kvænangen stilte med 8 skyttere, like mange som fra Skibotn. Det "gror" i Nord Troms.

Skytetrening onsdag 19.juni 2013.
Det blir treningsskyting for ungdomsskytterne onsdag 19.juni kl 1700 og for storviltjegerne kl 1800. På grunn av Skibotn Marked og NNM i skyting helga etter blir det ikke organisert trening for storviltjegerne før senere på sommeren. Dette vil bli kunngjort på hjemmesiden. Storviltjegere som må ha bestått skyteprøve tidlig bes ta kontakt med Steinar Engstad, mob 90774047.

Skibotntreffen 2013 - anvisere på 200 m
Skibotn skytterlag skal arrangere Skibotntreffen på 100 m og 200 m 05.-07.juli. Skytterlaget har behov for å ha anvisere og gravsjefer på 200 m.  Her skytes det fortsatt på tradisjonelle pappskiver. Lagets jegere og interesserte medlemmer anmodes om å melde seg frivillig til arbeiet. Opplæring vil bli gitt.

Ungdomsskyttere-meld dere på skytestevner
Ungdomsskytterne i laget oppfordres til å delta på åpne skytestevner. De fleste helger i løpet av sommerhalvåret arrangeres det spennende åpne skytestevner rundt om i Troms. Denne helga, 15.6.-16.6. avvikles 2 stevner på Setermoen samtidig som der arrangeres Villmarksmesse. Helga deretter er det stevner i Storfjord sk.lag, Storsteinnes sk.lag og Lakselvdal sk.lag.

Skytetrening ungdommer
Det åpnes for skytetrening på 100 m fredag 14.06.13 kl 1700. Dato for trening i neste uke kunngjøres i slutten av uka.


Storviltskyting juni 2013
På grunn av NNM i skyting som avvikles i slutten av juni og arbeidet med Skibotn Marked blir det storviltskyting kun følgende dager i juni:
-Fredag 14.juni kl 1900.
-En dag i neste uke. Dato avklares i løpet av uka.

Treningsstart på elektroniske skiver 2013,
Skibotn skytterlag setter opp elektroniske skiver på 100 m innen 1.mai. Straks skivene er testet vil kunngjøring om treningsdager bli kunngjort på hjemmesiden.

Bestilling av ammunisjon 2013
Skyttere og jegere som ønsker å kjøpe ammunisjon for året 2013 bes sende bestilling til Steinar Engstad snarest. Ammunisjonen selges til kostpris, avrundet. Frist for bestilling: 25.02.2013. Skytterlaget klarer å skaffe de vanligste kaliber, eks 6,5 Skan - .308 og 30-06. Kaliber .22 kan også skaffes. Send bestillingen pr epost til steengs@online.no eller pr sms til 90774047. Ammunisjonen selges kun til lagets medlemmer.

Treningstider 15 m. Skibotn samfunnshus.
Treningstider ungdom: Hver onsdag fra kl 17.
Treningstider voksne: Hver onsdag fra kl 19, eller når ungdommene er ferdig.

Terminliste interne skytinger 2013
Skytterlaget har foreløpig satt opp følgende terminliste for interne mesterskap i 2013:
Mandag 4.mars: Lagmesterskap miniatyrskyting
Mandag 29.april: Lagmesterskap feltskyting
Mandag 26.august: Lagmesterskap baneskyting
Påmelding kunngjøres som internstevne på DFS sine hjemmesider.

Skyteskole 2013
Se kunngjøring om oppstart skyteskole under fanen "ungdom".

Terminliste 2013
Lenke til Terminliste 2013 finner du under fanen Terminliste.

Nissetreffen Storsteinnes
Storsteinnes skytterlag arrangerer Nissetreffen i miniatyrskyting på Rislamoen i tiden 04.-06.01.2013. Påmelding gjennom Din side i DFS.

Romjulstreffen i Målselv.
Målselv skytterlag arrangerer "Romjulstreffen" i miniatyrskyting 28. og 29.12.12. Påmelding gjennom Din side i DFS.

Husk 7-lags cup runde 2.
Runde 2 i 7-lags cup arrangeres på Storfjords skytebane, Brenna, fredag 14.12.12 fra kl 1700. Da 3 av 5 stevner teller i sammendraget, haster det å melde seg på cupen. Påmelding ved oppmøte.

Oversikt over tillitsvalgte 2013-2014
Oversikt over lagets tillitsvalgte ligger i høyre felt på "Startsiden" og på siden "Om oss". Oversikten er datert 04.12.2012.

Husk Årsmøtet tirsdag 4.12.kl 1800.
Påminning: Husk årsmøtet tirsdag kveld kl 1800 på Skibotn samfunnshus. Møtet holdes på "Møteplassen", lokalet lengst nord på Skibotn samfunnshus.

Gratulerer Elise
Elise Johnsen vant klasse rekrutt med kjempegod skyting under Adventstreffen i Storfjord skytterlag. Først perset hun kraftig i konkurranse med 243 på 25 skudden og deretter skjøt hun 48 på stjerna. Til orientering så har stjerna 10-eren ytterst på spissen, og man kan høyst oppnå 50 poeng på denne blinken. Det var ikke mange skyttere uansett klasse som hadde bedre skyting enn henne på stjerna. Hennes vinnerresultat, 291, ville ha holdt til  2.pl i klasse eldre rekrutt, bare 1 poeng etter denne klassevinneren! Gratulerer!!

Førjulstevnet i Tromsø 7.-8.12.
Tromsø skytterlag inviterer til Førjulstevne 7. - 8.12. Påmelding gjennom DFS og din skytter ID.

7-lag cup 2012/2013. Oppstart fredag 23.11.12
7-lags cup er et fellesarrangement mellom Storfjord, Lakselvdal, Balsfjord, Tamokdal, Storsteinnes, Lyngen og Skibotn skytterlag.
7-lags cup starter på Storfjord skytterlags miniatyrskytebane på Brenna fredag 23.11.12 kl 1700. Cupen består av 5 stevner hvorav de 3 beste teller i sammendraget. Følgende terminliste for cupen er satt opp:
23.11. - 14.12. - 11.01.13 - 8.2.13 - 1.3.13. Skytingen starter kl 1700.
Skibotn skytterlag er arrangør sammen med Lyngen skytterlag 8.februar. Vi har da felles ansvar for hele kvelden inklusiv mat og drikke.
Skytterne våre oppfordres til å delta i cupen da dette gir god konkurransetrening.

Felles trening med Storfjord skytterlag 24.11.12
Storfjord skytterlag har invitert ungdommene i Skibotn skytterlag til felles trening på Brenna lørdag 24.11.12 kl 1000. Treningen vil gi våre skyttere en fin anledning til å bli bedre kjent med naboskytterne og naboskytebanen. Samtidig er dette en fin oppkjøring til Adventstreffen og 7-lags cupen. Påmeldig til Steinar, tlf 90774047. Oppmøte ved samfunnshuset lørdag kl 0930.

Oppstart innendørsskyting 2012/2013.
Skytterlaget har startet innendørssesongen med treningsskyting hver onsdag kl 1700. Det vil senere bli vurdert oppstart av skyteskole en annen ukedag.


Årsmøte Skibotn skytterlag
Styret har fastsatt at årsmøte 2012 skal avvikles på Møteplassen, Skibotn samfunnshus tirsdag 04.12.12 kl 1800. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til Skibotn skytterlag innen 1 uke før møtet avvikles.
Saksliste i henhold til Skytterboka § 2-6:
1. Åpning.
2. Styrets årsberetninger.
3. Reviderte regnskaper.
4. Budsjett 2013.
5.Fastsettelse av kontingent 2013.
6. Valg, herunder ombud.
7. Innkomne saker.

Det blir enkel servering.
Medlemmene ønskes velkommen til årsmøtet.

Styret

Adventstreffen 2012 i Storfjord
Storfjord skytterlag har åpnet påmeldingen til Adventstreffen 2012. Stevnet arrangeres 01.-02.2012. Gå inn på din skytter-ID for påmelding.

Doning - skog- og krattrydding
15.09.12 Skytterlaget har inngått avtale med Troms Kraft om skog- og krattrydding. Medlemmer og sympatisører inviteres til dugnad mandag 17.09. - onsdag 19.09. og lørdag 22.09.12. Oppmøte ved Sprengtbrua alle dager kl 0900. Skytterlaget holder mat og drikke. Ta med motorsag/krattrydder eller manuelt ryddeutstyr. Skytterlaget holder bensin og olje. Bommen stenger kl 0900, så det bes om at man er presis med oppmøte. Ta med varme klær og evt regntøy. Det tas sikte på å ferdigstille ryddearbeidet 22.09.12 hvis mulig.
Ungdommer kan også delta i arbeidet med å samle sammen nedhugd kratt i dunger.

Treningsskyting utendørs rekrutt/junior
Treningsskytingen for rekrutt/junior utendørs er avsluttet for denne gang. Oppstart innendørs skyting kunngjøres senere. Skytterlaget takker ungdomsskytterne for fin innsats i sesongen og deltakelse i mange åpne stevner. Det var spesielt moro at både Elise Johnsen og Malene Varvik deltok i både NNM  på Brenna og på SM i Bardu. Begge skytterne var i finalene i begge stevner, og dette lover svært godt for framtiden.

Storviltskyting august-september 2012
Storviltskytingen fortsetter hver torsdag kl 1700 fra og med 16.08.2012. Det skytes først på elektroniske skiver. Deretter skytes det på løpende elg. Dersom noen har problemer med å få skutt storviltprøven på torsdager, kan skytetime avtales pr tlf 90774047.

Storviltskyting - oppstart i august.
Storviltskytingen starter tirsdag 7.august kl 1700. På denne skytingen vil det bli avgjort hvilken ukedag som passer best for videre skyting i august. Ny melding vil derfor bli lagt ut på hjemmesiden i neste uke.

Samlagsmesterskap bane 2012
Bardu skytterlag arrangerer samlagsmesterskap i baneskyting lørdag 25.august.

Gisundtreffen
Gisund skytterlags stevnehelg er utsatt til 14.- og 15. juli. Lørdag arrangeres det feltskyting med opplegg som er identisk med skytingen under Landsskytterstevnet. Søndag er det baneskyting. Laget arrangerer samtidig samlagsmesterskapet i felthurtigskyting og stangskyting. Det er lagt til rette for camping med bobiler og campingvogner nær skytebanen.

Gode rekruttskyttere fra Skibotn i NNM
Skibotn skytterlag hadde 5 deltakere i NNM i skyting. Rekruttskytterne Elise Johnsen og Malene Varvik viste flott skyting og kvalifiserte seg til finalene både i finfelt og i baneskyting. Malene fikk 35 treff i felten og ble nr 7 totalt mens Elise fikk 34 og ble nr 12. Det var kun et par treff opp til vinneren. På banen ble Malene nr 9 med 331 og Elise nr 20 med 316. Begge deltok også  i skogsløp med skyting og var her de yngste deltakerne. Resultatene er imponerende gode bl.a. fordi begge startet opp med skyting først i januar 2012.
Skytterlaget håper flere av våre unge skyttere som er med på treninger også vil delta på stevner i framtiden.
Se bilder fra NNM under fanen billedalbum

Skibotn Marked.
Skibotn skytterlag hadde ansvaret for salg og kontroll av billetter, rydding av søppel og renhold av toaletter på Skibotn Marked i år som i tidligere år. Skytterlaget ønsker å takke både medlemmer og de som ikke er medlemmer, men som likevel deltok i dugnaden. Takk for strålende innsats i godværet!!

Skytetrening

Skytetreningen mot elektroniske skiver opphører en tid pga at skivene er lånt bort til NNM i Storfjord. Ny melding vil bli gitt når skivene er klare til bruk igjen. Det er mulig å skyte på vanlige pappskiver inntil videre.

Storviltoppskyting 2012
Se melding under fanen for jegere.

NNM 2012 - påminning om påmelding.
Skibotn skytterlag minner skytterne på at fristen for påmelding til NNM 2012 i Storfjord er satt til 18. mai inn til skytterlaget. Skytterlaget må sende samlet påmelding senest 20. mai. Alle som skal delta bes sende påmelding enten til Skibotn skytterlags epostadresse: skibotn@skytterlag.no eller legge en skriftlig påmelding i skytterlagets postkasse som står på garasjeveggen ved Hans Strandvoll. Hvis du er veldig sent ute med påmeldingen kan du enten ringe eller sende sms til mob 90774047.
Alle nødvendige opplysninger om NNM 2012 er å finne på Storfjord skytterlags hjemmeside. Her er det opprettet en egen side om NNM: http://www.nnm2012.com/
Påmelding Landsskytterstevnet 2012
Viktig. Ny påmeldingsordning til LS 2012.
Skytterkontoret har sendt rundskriv til alle skytterlag med orientering om ny påmeldingsordning til LS 2012.
ALLE skyttere skal helst selv sende egen påmelding til LS 2012. Det er god orientering om dette på DFS sine hjemmesider under http://www.dfs.no/aktuelt-na/nyheter/2012/paamelding-ls-2012-voss/
Påmeldingsfrist: 12.juni.
Kostnader: Voksne klasser, sum skytebok kr 1075. Sum skytebok kl R/ER kr 735. Sum skytebok kl J kr 925.
Alle skyttere får refundert premieinnskudd for ikke skutte øvelser. Dette forutsetter at skytteren har løst ut skyteboka og skutt minst 1 øvelse.
De som ikke ønsker å sende egen påmelding kan la lagets administrator ta seg av påmeldingen. Ta kontakt med Steinar Engstad.

Resultater Sommerstarten Balsfjord 2012.
Åpningsstevnet i banesesongen 2012  var mer preget av vinter enn sommer. Det var skikkelig snøvær og lumsk vind for enkelte lag mens andre lag hadde sol og fint vær. For første gang på mange år hadde Skibotn skytterlag hele 3 rekruttskyttere med på et banestevne og 1 skytter i kl 1 i tillegg til de gamle traverne. Rekruttene skjøt tidlig om morgenen og var uheldige med været.Ettersom alle rekruttskyttere skyter med finkaliber, er det omtrent like forhold for de som skyter i samme lag, men det kan være store forskjeller på grunn av værforholdene. Våre rekrutter hevdet seg svært bra i stevnet. Patrik Kuivila ble nr 3 med 231 og Malene Varvik ble nr 7 med 228. Vinneren av klassen hadde 232, så det var tett mellom skytterne.. Benjamin Ørnebakk skjøt med et våpen som ikke var innskutt av han tidligere, og som han hadde problemer med å få i midten. Stevnet var fin oppkjøring til NNM i slutten av juni.
Fullstendig resultatliste:

Sommerstarten
2012, Balsfjord skl, 12.05.2012:

Mesterskap:

Klasse 3-5: 1. Tor-Erik Fossli, Målselv (5) 247, 2. Steinar Bjørkeng, Bardu (4) 240, 3. Einar
Brandskognes, Målselv (5) 239, 4. Sveinung Kvamme, Målselv (5) 237, 5. Silje
Iversen, Storfjord (4) 237

Hovedskyting:

Klasse 1: 1. Espen Belles,Tromsø 242, 2. Stein-Are Nøstvik, Balsfjord 233, 3. Anniken Lorentzen, Tromsø 233, 4. Geir Ingebrigtsen, Sandnessund 226, 5. Arnt Fossli, Skibotn 225, 6. Merethe Bårdsen, Falken 221

Klasse 2: 1. Bjørn Toldnes, Storsteinnes 236, 2. Helge Jørgensen, Falken 233, 3. Judit C. Andersen, Tamokdal 233, 4. Cato Are Hansen, Balsfjord 231, 5. Svein Ivar Ingebrigtsen, Skulsfjord 230, 6. Helene Sofie Hågensen, Målselv 228, 7. Tom-A Kvande, Balsfjord 226, 8. Julie  Nymo Johnsen, Gisund 224, 9. Herdis Berntsen, Målselv 223, 10. Eva Rubbås-Risvik, Øvre Målselv 223, 11. Arild Johnsen, Skibotn 222, 12. Ulf Opgård, Storsteinnes 222, 13. Bjørghild Nymo Johnsen, Gisund 218

Klasse 3: 1. Bengt-Erik Hansen, Balsfjord 230, 2. Kristian Figenschau, Storfjord 230, 3. Hans Lockert,Balsfjord 226, 4. Runo Berglund, Lyngen 225, 5. Jan Ragnar Nordås, Bardu 224,6. Geir Støen, Bardu 222, 7. Frank Pedersen, Lakselvdal 218, 8. Freddy Sandmo,Nedre Nordreisa 217, 9. Ingolf Mortensen, Lakselvdal 213, 10. Are Klevstad, Skjervøy 213, 11. Rolf larsen, Balsfjord 211, 12. Torgrim Soleng, Bardu 207, 13. Hårik Frydenlund, Balsfjord 180

Klasse 4: 1. Steinar Bjørkeng, Bardu 240, 2. Silje Iversen, Storfjord 237, 3. Bjørn Jenssen, Lyngen 236, 4. Jan-Kato Utby, Bardu 234, 5. Linn Jørgensen, Falken 233, 6. Asbjørn
Tveit, Vestre Målselv 233, 7. Ken Bråthen, Storsteinnes 231, 8. Åsgeir Lingrasmo,
Lakselvdal 230, 9. Tor Jostein Jenssen, Bardu 229, 10. Halgeir Myhre,
Lakselvdal 229, 11. Trond Wingstad, Storfjord 228, 12. Ole - Reidar Olsen,
Lakselvdal 226, 13. Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv 224, 14. Marthe Olsen
Lundnes, Nedre Målselv 223, 15. Tore Knut Larsen, Tromsø 221, 16. Ronny Nilsen,
Tromsø 220, 17. Harald Lundnes, Nedre Målselv 213


Klasse 5: 1. Tor-Erik Fossli, Målselv 247, 2. Einar Brandskognes, Målselv 239, 3. Sveinung Kvamme,Målselv 237, 4. Fred-Gaute Aarsandøy, Bardu 234, 5. Lars A. Nymo, Gisund 228, 6. Magne Gamst, Målselv 226

Klasse V55: 1. Svein-Erik Rognli, Øvre Målselv 241, 2. Odd Johansen, Vestre Målselv 240, 3. SteinarEngstad, Skibotn 238, 4. Tore B. Winje, Målselv 237, 5. Evald  Andersen, Tamokdal 237, 6. Terje Rubbås, Øvre Målselv 235, 7. Olav Sletten, Øvre Målselv 234, 8. Herulf Berntsen, Målselv 232, 9. Pål Fredriksen, Nedre Nordreisa 230, 10. Arvid Eriksen, Lakselvdal 229, 11. Odd-A Berglund, Balsfjord 213

Klasse ASP: 1. Ingvild Østgård, Nedre Målselv 217, 2. Ragnhild Åsmo Hansen, Gisund 213, 3. Tiril Lundnes, Nedre Målselv 199


Klasse R: 1. Trygve Andreas Aasland, Øvre Målselv 232, 2. Mikael Karlsen, Falken 232, 3. Patrik Kuivila, Skibotn 231, 4. Sebastian M Blomseth, Falken 230, 5. Vebjørn Einarsen,Falken 230, 6. Rowene Wingstad, Storfjord 229, 7. Malene Varvik, Skibotn 228,8. Arne Ivar Åsmo Hansen, Gisund 225, 9. Maria Jakobsen, Falken 225, 10. Sigve Chrisander Iversen, Storfjord 223, 11. Torje Olsen, Falken 214, 12. Christian Pedersen, Lakselvdal 213, 13. Benjamin Ørnebakk, Skibotn 180

Klasse ER: 1. Julie Øynebråten, Gisund 248, 2. Lars Torgersen, Falken 247, 3. Joakim Jakobsen,  Falken 246, 4. Sebastian Toldnes, Storsteinnes 245, 5. Caroline Pedersen,
Lakselvdal 244, 6. Bendik Steinhaug, Storsteinnes 240, 7. Jørgen Kjeldsen,
Nedre Målselv 239, 8. Markus Olsen, Storfjord 239, 9. Viljar L Johansen, Nedre
Målselv 228, 10. Sigurd Hauan, Nedre Nordreisa 221


Klasse J: 1. Emma Hagfoss,Tromsø 246, 2. Regine Hagfoss, Tromsø 246, 3. Ruben Aronsen, Storfjord 244, 4. Kathrine Johansen, Tamokdal 243, 5. Truls Pedersen, Lakselvdal 242, 6. BengtSollie Nyheim, Nedre Målselv 241, 7. Oscar Naimakkabakken, Storfjord 241, 8. Marius Levang, Lakselvdal 236

Klasse V65: 1. UlrikRognli, Lyngen 246, 2. Einar Sollie, Nedre Målselv 246, 3. Helmuth Larsen, Balsfjord 246, 4. Jan Rydningen, Øvre Målselv 244, 5. Ole Jakob Olsen, Tromsø 243, 6. Øyvind Mjøs, Balsfjord 242, 7. Arne Olsborg, Målselv 242, 8. Astrup Steen Carlsen, Storfjord 233, 9. Ulf Nylund, Storsteinnes 231, 10. Arnold Sørensen, Balsfjord 230, 11. Harald Forelvmo, Balsfjord 188

Klasse V73: 1. Harald Gåre, Storsteinnes 249, 2. Johannes Fagerheim, Målselv 248, 3. Baard Forseth, Bardu 248, 4. Roger Bakken, Balsfjord 245, 5. Arvid Brandser, Gisund 245, 6. John Johnsen, Gisund 243, 7. Arthur Nyland, Storsteinnes 240, 8. Torgeir
Kristensen, Tromsø 228

NNM 2012 - informasjon.
Skytterlagets medlemmer som ønsker å delta i NNM på Storfjord skytterlags bane bes gjøre seg kjent med arrangementet gjennom Storfjord skytterlags hjemmeside. Her er det opprettet en link til NNM 2012 hvor du kan finne alle nødvendige opplysninger om arrangementet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at det samtidig arrangeres skogsløp med skyting, og lagets medlemmer oppfordres til å delta i denne øvelsen.

Følgende innskudd gjelder for arrangementet:
Seniorer: kr 855 totalt. Kr 250 betales ved påmelding. Kr 605 betales ved innløsing av skytebok ved stevnestart.
Ungdomsklassene: Kr 585 totalt. Kr 250 betales ved påmelding. Kr 335 betales ved innløsing av skytebok ved stevnestart.
NNM i skogsløp: Sum skytebok kr 250. Ved påmelding betales kr 100.
Påmeldingsbeløpene for hver skytter (kr 250 både for voksne og ungdomsskyttere) forhåndsbetales til Skibotn skytterlags bankkonto 4785.07.07851 ved forhåndspåmelding. Skytterlaget vil sende en samlet påmelding og betale et samlet innskudd til NNM 2012.Program ungdomssamlinga i Øvre Målselv
Til Deltakere på ungdomssamlinga
Her kommer noen flere detaljer:
Programmet blir slik:
Fredag 1930 - 2100: Skyte- og treningsfilosofi
                              Orientering om NNM
                              Kveldsmat
Lørdag 0830 - 0930: Frokost
          1000 - 1500: Skyting
Programmet etter 1500 lørdag kan endres i løpet av dagen, men vi forutsetter at det går som planlagt med
tur til klatrevegg i Gimlehallen, og tur til skytefeltet i Mauken søndag. Forsvaret har et møte i dag, og skulle det bli endringer
får vi tilpasse oss.
Konklusjon:
Oppmøte og registrering før 1930 på fredag, slik at vi er klar til programmet starter.

Trening 100 m
For å unngå kollisjon med fotballtrening flyttes skytetreningen på 100 m til følgende dager:
Mandager kl 1700.
Onsdager kl 1700.
Første treningsdag er onsdag 2.mai kl 1700.
Det er god plass til både rekrutter og voksne deltakere på treningen. Skytterlaget har 10 stk skiver på 100 m.

DFS - Nytt påmeldingssystem
Skytterkontoret melder at de har gjort klar nytt påmeldingssystem som skytterlagene etterhvert skal bruke. Systemet kan tas i bruk etter 7.mai. DFS håper at påmeldingssystemet vil bli tatt i bruk av lagene senest etter 1.juni. De andre påmeldingssystemene vil bli uaktuelle for DFS-påmelding i løpet av kort tid. Følg med på DFS sine hjemmesider.

Oppstart utendørs skyting
Skytterlaget har rigget opp skivene på 100 m elektronisk skytebane. Første dag for treningsskyting blir torsdag 26.04.12 kl 1700. Fra og med 1.mai må vi tilpasse treningsdagene til fotballtrening m.v. Korrekt termninliste vil bli kunngjort omkring 1.mai.

Skyteskole 2012
Skytterlaget vil starte skyteskole i nærmeste framtid, dvs når 100 m banen er klargjort for trening. Ambisjonen er å gjennomføre skyteskolen FØR NNM avvikles i Storfjord siste helg i juni. Alle unge skyttere som skal delta i NNM bør være med på skyteskolen for bl.a. å lære grunnleggende behandling av våpen, sikkerhetsrutiner osv. Invitasjon vil bli sendt ut om kort tid.

Ungdomsskyting våren 2012
Lagets ungdomsskyttere har hittil holdt på med ministyrskyting innendørs hver tirsdag og torsdag.Da utendørssesongen står for døren, vil vi montere opp minimum 5 elektroniske skiver på 100 m banen på Olderbakken. Så snart disse er ferdigtmontert og testet vil vi kunngjøre oppstart av utendørstreningen på skytterlagets nettside. Det gjøres oppmerksom på at utendørsskytingen vil kunne bli lagt til andre ukedager enn innendørsskytingen. Følg med på nettsiden!!!

Post til Skibotn skytterlag
Skytterlaget har montert opp lagets postkasse på garasjeveggen nær Hans Strandvolls bolig. Alle post til skytterlaget kan legges i denne postkassen.

Ungdomssamling Øvre Målselv 27.4.-29.4.12
Ungdomsutvalget i Troms skyttersamlag inviterer til samling for R/ER/J og kl 1 skyttere i Øvre Målselv 27.4.-29.4.12. Oppmøte fredag ettermiddag/kveld. Lørdag blir det instruksjoner for alle klasser. Samlagets instruktører følger opp skytterne. Minst en av foreldrene til skytterne bes delta i samlingen. Skytterlaget vil sende en person med til lørdagens samling for å bistå skytterne.
Søndag får hele gjengen bli med forsvaret til Mauken skytefelt hvor det bl.a. blir anledning til å prøve militære våpen som AG3 og HK416. Påmelding kan skje til skytterlagets epostadresse: skibotn@skytterlag.no.
Skyttersamlaget har egen ungdomsgruppe på Facebook. Lagets unge skyttere bes registrere seg på ungdomsgruppa. Her ligger det antakelig mer informasjon om samlinga.
Skytterlaget vil komme med mer informasjon om overnatting og program etterhvert som vi får tilgang til informasjon selv.

Terminliste 2012
Terminlista for Troms skyttersamlag er å finne på følgende adresse: http://troms.samlag.no/
1. mai arrangerer Nedre Målselv skyttelag feltstevne. 5. mai arrangerer Storsteinnes skytterlag feltstevne og 12.mai er det baneåpåning i Balsfjord.

Innbydelse til Landsskytterstevnet på Voss
Innbydelsen til Landsskytterstevnet på Voss 2012 er lagt ut på Skytterkontorets hjemmeside og kan leses på denne adressen:  http://www.dfs.no/landsskytterstevnet/
Alle påmeldinger til Landsskytterstevnet skal gjøres av Skibotn skytterlag på vegne av deltagende skyttere. Ingen kan derfor melde seg selv på stevnet. Frist for påmelding til skytterlaget vil bli kunngjort på lagets hjemmeside senere.


Trening før påske
Det avvikles miniatyrtrening torsdag 29.03.12 som planlagt. Oppstart er flyttet til kl 1700. Dette er siste trening før påske. Skytterlaget vil rigge opp 5 treningsskiver på 100 m i første halvdel av april. Vi vil komme tilbake med melding om oppstart av utendørsskytingen på hjemmesiden når alt er klart.

Lagmesterskapet miniatyr fortsetter.
Lagmesterskapet i miniatyrskyting for klassene Asp/R/ER/J startet tirsdag 20.mars. Da det ikke passet for alle å delta denne dagen, fortsetter lagmesterskapet torsdag 22.mars fra kl 1700.

Trening 15.03.12 AVLYST
Treningen på miniatyrskytebanen torsdag 15.mars er avlyst på grunn av manglende ammunisjon. Laget vil motta ny forsendelse av ammunisjon før helga og lagmesterskapet tirsdag 20.mars vil gå som tidligere kunngjort. Påmelding tirsdag fra kl 1700.

Kommunemesterskapet i miniatyrskyting 2012.
Storfjord skytterlag arrangerte Kommunemesterskapet i miniatyrskyting for klasse Asp/R/ER/J tirsdag 13.03.2012. Det deltok 21 unge skyttere, herav 5 stk fra Skibotn.Skytterne fra Skibotn har kun skutt og trent fra januar 2012 etter at det ble montert elektroniske skiver på 15 m banen. I klasse rekrutt ble Malene Varvik nr 2 med 240 og Elise Johnsen nr 5 med 231.I klasse Asp rangeres ikke skytterne etter resultatene. Her fikk Benjamin Ørnebakk 222, Ramona Johnsen 194 og Rebecca Ørnebakk 224. Klassevinnere ble: Kl R Rowene Wingstad- 247; Kl ER Markus Olsen - 245 og Kl J Oscar Naimak - 242. Fullstendig reportasje med resultatliste kan leses på Storfjord online. Resultatliste vil også bli lagt ut på Skibotn skytterlags hjemmeside etterhvert.
Skytterlagene ble enige om å arrangere flere felles treningsskytinger og konkurranser  utover sesongen, særlig med sikte på best mulig oppkjøring til NNM som arrangeres i juni på Storfjords skytebane.

Rettelse: Lagmesterskap miniatyrskyting-ny dato.
På grunn av flyttingen av kommunemesterskapet til 13.03.12 må dessverre lagmesterskapet flyttes fra tirsdag 13.03. til NY DATO 20.03.12 kl 1700 på samfunnshuset.


RETTELSE: Ny dato for Kommunemesterskap miniatyrsk
På grunn av vinterferie utsettes kommunemesterskapet i miniatyrskyting for kl ASP/R/ER/J til TIRSDAG 13.03.2012 KL 1800 PÅ BRENNA. Deltakerne bør være på plass på skytebanen kl 1730 for påmelding.

Lagmesterskap i miniatyrskyting 2012.
Skibotn skytterlag arrangerer lagmesterskap i miniatyrskyting tirsdag 13.mars 2012 på samfunnshuset. Skytingen starter kl 1700. Da det er begrenset antall skiver på banen, kan det hende at vi må arrangere mesterskapet over 2 dager hvis påmeldingen blir for stor. Mesterskapet blir historisk ettersom det er første gangen laget arrangerer et stevne på elektroniske skiver.
Vel møtt!!

Storfjordmesterskap i miniatyrskyting ASP/R/ER/J
Etter avtale mellom Storfjord og Skibotn skytterlag er det blitt enighet om at Storfjord skytterlag arrangerer Storfjordmesterskap i miniatyrskyting for klasse ASP/R/ER/JR. Mesterskapet arrangeres onsdag 7.mars 2012 på Storfjords skytebane på Brenna. Skibotn skytterlag er avhengig av at noen foreldre hjelper til med å kjøre deltakerne til skytebanen. Lagets skyttere påmeldes enten til Alvard eller Steinar slik at vi har oversikt over deltakelsen. Det må påregnes at Storfjord skytterlag vil ta et innskudd til dekning av stevne- og premiekostnadene.


Samlagsmesterskap miniatyr 2012
For første gang på mange år stilte Skibotn skytterlag opp med ungdomsskyttere i samlagsmesterskapet i miniatyrskyting som ble arrangert av Storfjord skytterlag 11.2. og 12.2.12. Malene Varvik ble nr 4 i klasse rekrutt med 241 og Elise Johnsen ble nr 9 i samme klasse med 234. I tillegg til disse to skjøt Amund Nyhammer 236 og Benjamin Ørnebakk 228 i klasse aspirant. I denne klassen rangeres ikke skytterne. Dette er imponerende god skyting særlig sett på bakgrunn av at de kun har trent skyting i 5 uker og at dette er første stevne de deltar i med unntak av Malene som har deltatt i kl Asp for noen år siden. Skytterne hadde forberedt seg godt med fire treningsrunder siste uke så selve skytingen foregikk helt etter planen. Skytterlaget er stor takk skyldig til Sparebank1,s gavefond som gjorde det mulig å bygge 15 m innendørs elektronisk skytebane. Uten denne gaven på kr 50000 hadde det vært vanskelig å gjøre investeringen. Den nye skytebanen skal  ha en stor del av æren for resultatet.
Fullstendig resultatliste kan ses på Storfjord skytterlags hjemmeside.

Bestilling ammunisjon 2012
Skyttere som ønesker å bestille ammunisjon for året 2012 bes sende bestilling til Steinar Engstad innen 3.februar.

Steinalderen er slutt
Skibotn skytterlag har montert 4 stk elektroniske skiver fra Megalink på miniatyrskytebanen. Skivene er siste utgave med fastmontert lys inne i skiven. Dette gjør at selv pensjonistene ser skivene godt. Det er sannsynligvis bare 2-3 lag i Troms som har de nye skivene med innebygd lys. Første treningsskyting avvikles 3.1.12 fra kl 1700.

Siste miniatyrskyting før nyttår.
Tirsdag 6.12.2011 vil bli siste dag med miniatyrskyting før nyttår. Tiden fram til nyttår vil bli benyttet til ombygging av banen til elektroniske skiver.

Bestilling av elektroniske skiver til 15 m banen.
Skytterlaget bestiller i disse dager 4 stk elektroniske skiver til miniatyrskytebanen. Vi håper å motta skivene i løpet av desember og ta dem i bruk i januar. Dette vil gjøre miniatyrskytingen mye mer attraktiv ettersom skytterne vil få anvist skuddene på monitorer som monteres ved siden av skytterne. Vi håper at dette tiltaket skal få positiv innvirkning på rekrutteringen til skytesporten. Framdriften av prosjektet vil bli kunngjort på hjemmesiden.

Medlemskontingent 2012
Årsmøtet har fastsatt følgende kontingentsatser for 2012:
Voksne - kr 150
Barn og ungdom - kr 50 (til og med klasse junior)
Familie - kr 200 (mor/far/ungdom til og med juniorklassen)
Ved innbetaling av årskontingent til bank er det viktig å skrive i meldingsruten hvem kontingenten gjelder for.

Årsmøte 2011
Det ble avviklet årsmøte i skytterlaget 23.11.11. Opplysninger om de viktigste valgene finns under fanen "om oss". Årsmøtet ga styret fullmakt til å kjøpe elektroniske skiver til 15 m allerede i vinter dersom økonomien tillater dette. Samlagsstyret har ikke funnet plass i terminlista til Skibotntreffen 1.-2.6.2012. Årsmøtet søker alternativt om å få avvikle stevnet enten i juni eller i august. 

Miniatyrskyting før jul
Det deltok 12 unge skyttere på lagets første treninngskveld. Inntil videre vil skytetreningen for rekrutter og juniorer foregå på tirsdager fra kl 1700. Oppstart av skyteskole vil bli annonsert om noen dager.

Oppstart miniatyrskyting høsten 2011
Miniatyrskytingen starter i Skibotn samfunnshus tirsdag 15.11.2011 kl 1700. Tidspunktet kan bli endret senere hvis det viser seg at ukedagen passer dårlig.

Adventstreffen i miniatyrskyting.
Storfjord skytterlag inviterer til Adventstreffen i miniatyrskyting 26.- 27.11.11. Påmeldingen åpner fra og med 06.11.11. på www.skytestevne.no. Invitasjonen kan ses i sin helhet på Storfjord skytterlags hjemmeside www.storfjord.skytterlag.no

Oppstart 7 lags cup 2011/2012-rettelse.
7- lags cupen i miniatyrskyting starter på Brenna fredag 18.11. kl 1700. De andre cupdatoene kunngjøres senere. Lagets medlemmer oppfordres til å delta i cupen da denne skytingen  gir god konkurransetrening. Skytterlaget låner ut gevær til de som ikke har våpen selv. Interesserte bes ta kontakt med Steinar Engstad.

Årsmøte 2011
Skibotn skytterlag avholder årsmøte på skytterhuset 23.11.2011 kl 1800. Årsmøtesaker i henhold til Skytterboka. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Styret

Framdrift 100 m
Status pr 26.10.11 er at maskinarbeidene er i gang, herunder oppfylling av voll foran skivene, graving av kabelgrøfter, fjerning av skivetrekk o.l. I løpet av uka vil sannsynligvis de arbeidene som skulle utføres i høst
bli avsluttet.

Prøveskyting 100 m elektroniske skiver
Onsdag 19.10.2011 var alle elektroniske skiver på 100 m ferdigmontert og etter testskytingen kunne det konstateres at alle skivene fungerte perfekt. Men så er de også fagmessig montert med god hjelp av Norges nestraskeste hurtigskytter, Tore Nilsen. Skytterlagets leder, Alvard Salo fikk æren av å avfyre de første testskuddene mot skivene. Etter at skivene var testet, serverte Anne Lise Karlsen kaffe og gode kaker. Det gjenstår ennå en del arbeider med skivevoller og annet før anlegget er helt ferdig, men mestparten av dette arbeidet må vente på påfyll av mer penger. Se bildeserie fra testskytingen under billedalbum. Skytterlaget takker alle gode hjelpere for innsatsen så langt.Dugnad - elektroniske skiver 100 m.

Arbeidet med montering av elektroniske skiver på 100 m er kommet i gang. Her ser vi Tor Karlsen i sving med bygging av skivestativ og montering av skiver lørdag 17.09.11Skytetider storviltprøven 2011
Med virkning fra 14.09.11 flyttes oppskytingen til storviltprøven fra onsdager kl 1800 til onsdager kl 1630 pga høstmørket. De som av forskjellige grunner ikka kan skyte på onsdager bes ta kontakt med Steinar Engstad, mob 90774047, for avtale om annet tidspunkt for skyting.

Dugnad på skytebanen 22.08.11.
Mandag 22.august kl 1300 avvikles dugnad på skytebanen. Hovedprosjektet er å beise standplassbygget. De som ikke kan møte så tidlig på dagen er hjertelig velkommen senere. Det antas at dugnaden ikke er ferdig før ca kl 1800. Medlemmer og andre arbeidsvillige ønskes hjertelig velkommen på banen.

Oppstart storviltskyting 2011 - 17.08.11.
Se kunngjøring under "Jeger".

Elektroniske skiver 100 m
Skytterlaget har mottatt nye elektroniske skiver til 100 m. Fundamentet for skivene vil bli støpt 5.7. eller 6.7. og forhåpentligvis vil monteringsarbeidene være fullført i løpet av juli.  Skytterlaget anmoder lagets medlemmer og sympatisører til å delta i dugnadsarbeidet. Dugnadsdager vil bli kunngjort på lagets hjemmeside.

NNM 2011 - resultater Skibotn skytterlag.
Skibotn skytterlag hadde kun 3 deltakere i NNM i skyting i Målselv. Skytterne oppnådde følgende resultater: Alvard Salo - 230 i baneskytingen. Arild Johnsen - 227 på banen og 19 i feltskytingen. Steinar Engstad kom til finalen i både bane- og feltskyting og ble nr 6 i begge skytinger med 339 på banen og 33 i feltskytingen.

NNM 2011 i Målselv
Gratulerer Børre Pedersen og Lakselvdal skytterlag.
Skibotn skytterlag gratulerer Skytterkongen Børre Pedersen fra Lakselvdal med 347 poeng og seier i NNM i baneskyting i Målselv. Samtidig gratuleres også Tor Erik Fossli med seier i feltmesterskapet. Skytterne fra Lakselvdal imponerte forøvrig med 3.pl i baneskytingen med 346 poeng til Lars Edvard Dalsbøe, 3.plass i prinsesseskytingen og 2.plass i klassen beste skytter under 20 år. Dette gjør at Lakselvdal skytterlag sannsynligvis er beste skytterlag under NNM. 

Skibotntreffen 2011, skibotn skl, 27.05.-28.05.201
Skibotntreffen 2011 ble avviklet med 98 deltakere fra Bardu i sør til Nedre Nordreisa i nord og Skulsfjord i vest. De fleste fikk repetert kunsten å anvise og et par stykker fikk også ansvaret for standplassledelse. Skytterlaget takker alle gode hjelpere både blant skytterne og i egne rekker. Til tross for at det var ganske sure værforhold ble det oppnådd gode toppresultater i alle klasser. Samlagets skyttere kommer til å forsyne seg godt av medaljebordet under NNM.

Klasse 3-5: 1. Bengt Johnsen, Falken (5) 242, 2. Fred-Gaute Aarsandøy, Bardu (5) 242, 3. Kjell Arild
Høgda, Tromsø (5) 240, 4. Tore Nilsen, Storfjord (5) 239, 5. Gro Bjerregård, Bardu (5) 236, 6. Per Ivar Emanuelsen, Tromsø (4) 236 Klasse 1: 1. Runo Berglund, Lyngen 244 Klasse 2: 1. Marit Hagfors, Tromsø 241, 2. Herdis Berntsen, Målselv 239, 3. Arne Pedersen, Storfjord 237 V55: 1. Harry Bjerregård, Bardu 247, 2. Dagfinn Skavdal, Tromsø 245, 3. Arvid Eriksen, Lakselvdal 243 Rekrutt: 1. Tobias Olsen Bergum, Storsteinnes 244, 2. Markus Olsen, Storfjord 244, 3. Agnethe Bergum, Storsteinnes 243 Eldre rekrutt: 1. Ida-Kristine Larsen, Storfjord 247, 2. Julie Øynebråten, Gisund 243, 3. Jon Martin Johansen, Skibotn 231 Junior:1. Emma Hagfors, Tromsø 248, 2. Terje Grundnes, Nedre Målselv 248, 3. Marius Levang, Tromsø 247, 3. Oscar Naimak, Storfjord 247 V65: 1. Ulrik Rognli, Lyngen 249, 2. Eivind Knutsen, Tromsø 249, 3. Einar Sollie, Nedre Målselv 248 V73: 1. Arthur Nyland, Storsteinnes 250, 2 Harald Gåre, Storsteinnes 248, 3. John Johnsen, Gisund 247

Hovedskyting: Klasse 1: 1. Runo Berglund, Lyngen 244 Klasse 2: 1. Marit Hagfors, Tromsø 241, 2. Herdis Berntsen, Målselv 239, 3. Arne Pedersen, Storfjord 237, 4. Svein Ivar Ingebrigtsen, Skulsfjord 235, 5. Bjørghild Nymo Johnsen, Gisund 230, 6. Eva Rubbås Risvik, Øvre Målselv 229, 7. Alvard Salo, Skibotn 226, 8. Eva Henriksen, Storsteinnes 224, 9. Julie Nymo Johnsen, Gisund 221 Klasse 3: 1. Birger Solbakken, Nedre Nordreisa 230, 2. Asbjørn Tveit, Vestre Målselv 224, 3. Toralf Heimdal, Bardu 224, 4. Hans Lockert, Balsfjord 218, 5. Ingolf Mortensen, Lakselvdal 217, 6. Hårik Frydenlund, Balsfjord 195 Klasse 4: 1. Per Ivar Emanuelsen, Tromsø 236, 2. Bjørn Jensen, Lyngen 235, 3. Jostein Rubbås-Risvik, Øvre Målselv 235, 4. Klaus-Arne Olsen, Vestre Målselv 233, 5. Frank Roar Berntsen, Målselv 232, 6. Hallgeir Myhre, Lakselvdal 229, 7. Britt Karin Myrslett, Tromsø 229, 8. Tore Larsen, Tromsø 226, 9. Bror Bjerkemo, Storfjord 225, 10. Tor Jostein Jensen, Vestre Målselv 218 Klasse 5: 1. Bengt Johnsen, Falken 242, 2. Fred-Gaute Aarsandøy,
Bardu 242, 3. Kjell Arild Høgda, Tromsø 240, 4. Tore Nilsen, Storfjord 239, 5. Gro Bjerregård, Bardu 236, 6. Einar Brannskognes, Målselv 232, 7. Heidi Rognli Heimdal, Bardu 230, 8. Sveinung Kvamme, Målselv 230 Klasse V55: 1. Harry Bjerregård, Bardu 247, 2. Dagfinn Skavdal, Tromsø 245, 3. Arvid Eriksen, Lakselvdal 243, 4. Jon Arne Sponga, Storsteinnes 242, 5. Bjørn Rognli, Storfjord 241, 6. Einar Hansen, Storfjord 241, 7. Steinar Engstad, Skibotn 240, 8. Trond Henriksen, Nedre Nordreisa 240, 9. Per Myhre, Storsteinnes 239, 10. Herulf Berntsen, Målselv 238, 11. Dagfinn Rydningen, Storfjord 237, 12. Are Klevstad, Skjervøy 235, 13. Evald Andersen, Tamokdal 234, 14. Per Steinar Nordmo, Falken 234, 15. Terje Rubbås, Øvre Målselv 234, 16. Lars A. Henriksen, Storsteinnes 234, 17. Jan Engvoll, Storfjord 230, 18. Pål Fredriksen, Nedre Nordreisa 230, 19. Tore J. Hansen, Balsfjord 229, 20. Olav Sletten, Øvre Målselv 222, 21. Odd Asbjørn Berglund, Balsfjord 215 Klasse ASP: 1. Hedda Bech, Storfjord 238, 2. Julia S. Bjørklund, Storfjord 211 Klasse R: 1. Tobias Olsen Bergum, Storsteinnes 244, 2. Markus Olsen, Storfjord 244, 3. Agnethe Bergum, Storsteinnes 243, 4. Sigve C. Iversen, Storfjord 239, 5. Bendik Steinhaug, Storsteinnes 235, 6. Trygve A. Aasland, Øvre Målselv 214, 7. Edvard Lakseide, Storsteinnes 193, 8. Hans W. Lakseide, Storsteinnes 178 Klasse ER: 1. Ida-Kristine Larsen, Storfjord 247, 2. Julie Øynebråten, Gisund 243, 3. Jon Martin Johansen, Skibotn 231, 4. Ole-Martin Bratteng, Falken 223 Klasse J: 1. Emma Hagfors, Tromsø 248, 2. Terje Grundnes, Nedre Målselv 248, 3. Marius Levang, Tromsø 247, 3. Oscar Naimak, Storfjord 247, 5. Robin Berntsen, Målselv 246, 6. Marthe Olsen Lundnes, Nedre Målselv 244, 7. Ruben Aronsen, Storfjord 243, 8. Regine Hagfors, Tromsø 239, 9. Kathrine Johansen, Tamokdal 239, 10. Karl Martin Solstad, Straumsbukta 232 Klasse V65: 1. Ulrik Rognli, Lyngen 249, 2. Eivind Knutsen, Tromsø 249, 3. Einar Sollie, Nedre Målselv 248, 4. Bernt Johan Bergum, Storsteinnes 246, 5. Ole Jakob Olsen, Tromsø 245, 6. Jan Rydningen, Øvre Målselv 245, 7. Helmuth Larsen, Balsfjord 244, 8. Einar Nysted, Storsteinnes 236, 9. Ulf Nylund, Storsteinnes 236, 10. Nils Kåre Sørensen, Storsteinnes 216 Klasse V73: 1. Arthur Nyland, Storsteinnes 250, 2. Harald Gåre, Storsteinnes 248, 3. John Johnsen, Gisund 247, 4. Arvid Brandser, Gisund 245, 5. Roger Bakken, Balsfjord 240,
6. Emil Nystad, Storfjord 236, 7. Torgeir Kristensen, Tromsø 235, 8. Arne Jernberg, Storsteinnes 224

Lover og forskrifter om våpen
Våpenloven
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19610609-001.html&emne=v%c5pen*&&
Forskrift om tidsbegrenset våpenamnesti.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-20080425-0400.html&emne=v%c5pen*&&
Våpenforskriften. Den er gammel, så det kan hende det finns endringer.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/for/sf/jd/jd-19630125-9722.html&emne=v%c5pen*&&

Velkommen til Skibotn skytterlag!


Meningsmåling  
  Treffer du ofte kjente på skytebanen? 
Ja
NeiPresseliste Skibotntreffen 2018

Presseliste Skibotntreffen 2017

Tillitsvalgte i Skibotn skytterlag 2017-2018.

Bruksanvisning innlogging "Mitt DFS".

Treningssamling på Brenna 30.1.-31.1.16

Tillitsvalgte 2016-2017

Presseliste KM 2015

Kretsmesterskap 2015-krets 3. Innbydelse.

Terminliste 2015

Tillitsvalgte 2015-2016

Årsmøte Skibotn skytterlag

Presseliste KM-Storsteinnes 2014

SM-miniatyr 2014-invitasjon Storfjord

Tromstrippelen 2014

Tillitsvalgte 2014-2015 del 2.

Tillitsvalgte 2014-2015 Skibotn skytterlag

Kretscup miniatyr vinteren 2013-14

Tillitsvalgte Skibotn skytterlag 2013-2014

Tomt til det gamle skytterhuset

27.04.2007