Valg for året 2012
Styret for 2012 :
Hans Strandvoll, leder
Anne Lise Karlsen, nestleder
Steinar Engstad - kasserer
Alexander Karlsen, styremedlem
Tor Karlsen, styremedlem
Alvard Salo, leder ungdomsutvalget
Arnt Fossli, 1. varamedlem
Oddvar Ørnebakk, 2. varamedlem
Ungdomsutvalget:
Alvard Salo, leder
Arnt Fossli
Alexander Karlsen
Andre tillitsverv:
Steinar Engstad, baneansvarlig 100 m og 200 m
Viggo Johansen, baneansvartlig leirduebanen
Svein Eriksen, baneansvarlig storviltbanen
Tor Karlsen, bygningsansvarlig
Alvard Salo, instruktør
Alexander Karlsen, instruktør
Anne Lise Karlsen, skytterlagets representant til styret for samfunnshuset
Anne Lise Karlsen, skytterlagets representant til generalforsamlingen i Skibotnhallen as
Steinar Engstad, ammunisjonsforvalter
Jan Arne Jensen, revisor
Kjell Lambela, revisor
Styret i skytterlaget 2011

Styret:  Styret består av følgende medlemmer: Alvard Salo - leder. Anne Lise Karlsen - nestleder.  Hans Strandvoll - kasserer. Steinar Engstad - sekretær. Tor Karlsen - styremedlem. Alexander Karlsen - styremedlem. Arnt Fossli - leder ungdomsutvalget.

Tillitsverv i skytterlaget 2011
Tillitsverv i skytterlaget 2011:
Anne Lise Karlsen - styremedlem samfunnshuset. Anne Lise Karlsen - styremedlem Skibotnhallen. Leder
Alvard Salo - generalforsamlingen Skibotnhallen. Steinar Engstad - ansvar skytebaner 100 m/200 m. Svein Eriksen - ansvar storviltbanen. Tor Karlsen - ansvar bygninger. Viggo Johansen - ansvar leirduebanen. Stian
Salo og Alexander Karlsen - instruktører. Steinar Engstad - ammunisjonsforvalter. Arnt Fossli, Oddvar Ørnebakk og Alexander Karlsen -ungdomsutvalget. Jan Arne Jensen og Kjell Lambela - revisorer.

OM OSS:

OM skytterlaget vårt


Tillitsverv i skytterlaget 2013-2014

Tillitsverv i skytterlaget 2011

Styret 2011

Styret 2007

Vedtekter/statutter